Miroslav Župčić je docent (Katedra za fiziologiju,imunologiju i patofiziologiju) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Docent Župčić stekao je diplomu doktora medicine na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006 godine. Nakon obavljenog specijalističkog usavršavanja iz anesteziologije reanimatologije i intenzivnog liječenja (Klinička bolnica Dubrava; 2009 – 2013.) polaže specijalistički ispit 2013 godine. Od 2012 – 2016 godine pohađa poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu( Hrvatska) te 2016 godine stječe akademski stupanj doktora znanosti iz područja Biomedicina i zdravstva, naslov doktorske disertacije: Sinergistički učinak lokalnih anestetika na hemodinamske promjene tijekom primjene paravertebralnoga bloka. U travnju 2019 godine polaže subspecijalistički ispit te postaje subspecijalist intenzivne medicine.Trenutno radi u Kliničkom bolničkom centru Rijeka ( Hrvatska), Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje. Njegovi glavni znanstveni interesi fokusirani su na regionalnu anesteziju, intenzivnu medicinu, patofiziologiju i hemodinamsko praćenje. Uključen je u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te je autor i recezent brojnih publikacija u indeksiranim znanstvenim časopisima. Aktivno sudjeluje u realizaciji znanstvenih projekata te organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.