Rođen 1981. u Zagrebu gdje je završio Klasičnu gimnaziju te Medicinski fakultet 2005. godine. 2011. specijalizirao je radiologiju, 2013. stekao doktorat znanosti, 2015. završio subspecijalizaciju iz ultrazvuka a 2016. je izabran u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. radi na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Odjel za lokomotorni sustav, KBC “Zagreb”. Autor je 48 znanstvena rada od kojih je 17 indeksirano u CC indeksu. Recenzent je za 13 znanstvenih časopisa i za Švicarsku nacionalnu zakladu za znanost (Swiss National Science Foundation). Član je upravnog odbora Hrvatskog društva radiologa i dopredsjednik Hrvatskog društva za medicinsku antropologiju.