Mislav Planinc, rođen je 1982. godine u Zagrebu. Pohađao je Klasičnu gimnaziju te potom završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Nakon pripravničkog staža odrađenog u KB “Dubrava” dobiva specijalizaciju iz opće kirurgije koju završava 2015. godine pod mentorstvom prof. dr.sc. Željka Sutlića. Tijekom specijalizacije provodi godinu dana kao istraživač na Cleveland Clinic pod mentorstvom prof. Tomislava Mihaljevića. 2016. godine provodi 3 mjeseca na kardikirurškom usavršavanju na Klinici za kardijalnu kirurgiju, AKH Beč (mentor –prof.dr.sc. Marek Ehrlich). Početkom 2019. godine završava užu specijalizaciju iz kardijalne kirurgije i polaže subspecijalistički ispit. U siječnju 2020. godine prelazi na Kliniku za kardijalnu kirurgiju KBC-a «Zagreb» gdje se pridružuje timu za kirurško liječenje urođenih srčanih grešaka djece i odraslih pod vodstvom prof.dr.sc. Darka Anića. Član je Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju HLZ-a i član izvršnog odbora ESCVS-a (European Society for Cardiac and Vascular Surgery) zadužen za međunarodnu razmjenu i suradnju. Autor je više članaka objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi Current Contents, kao i nekoliko poglavlja u knjigama.