Doc.dr.sc. Venija Cerovečki pročelnica je Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica je obiteljske medicine i nositeljica tima obiteljske medicine pri Domu zdravlja Zagreb-Centar.
Sudjeluje u integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine u predmetu Obiteljska medicina, Temelji liječničkog umijeća te u izvedbi nastave Studija medicine na engleskom jeziku u predmetima Family medicine i Pharmacoeconomics.
Nacionalni je predstavnik u Europskoj akademiji nastavnika obiteljske medicine (EURACT) i član je Europske radne skupine za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine. Nastavnik je na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju iz obiteljske medicine.
Do sada je objavila 37 cjelovitih znanstvenih i stručnih radova, ukupan broj citata je 116.
Područje posebnog znanstvenog i stručnog interesa joj je skrb za kroničnog bolesnika u obiteljskoj medicini kao i područje medicinske edukacije te se u tom području višekratno usavršavala i u inozemstvu.