Željko Ferenčić, dr. med. voditelj je Odjela za histopatologiju i citologiju Dječje bolnice “Srebrnjak” u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1984. godine, a 1992. položio je specijalistički ispit iz patološke anatomije. Kasnije se usavršavao iz kardiopatologije ( Trst, Italija) te toksikološke patologije ( Cambridge, Velika Britanija).

Autor je ili suautor u više od stotinu stručnih i znanstvenih publikacija. U dva mandata bio je urednik časopisa Toxicologic Pathology, tajnik u Liječničkom vjesniku je od 1993. godine.  Bio je urednik za područje medicine u Općoj i nacionalnoj enciklopediji te je član Radne skupine za medicinsko nazivlje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.