PASSIVE SMOKING – ACTIVE KILLER

Autori:

Irena Rojnić Palavra, Iva Pejnović Franelić, Sanja Musić Milanović, Krešimir Puljić

Sažetak

Pasivno pušenje javnozdravstveni je problem od iznimne važnosti, iako se takvim još i sad nedovoljno percipira. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da od posljedica pasivne izloženosti duhanskom dimu svake godine umre 600.000 ljudi, od čega 165.000 djece. Na udaru je pušačkog dima 33% muškaraca, 35% žena i 40% djece koja ne puše, a samo 11% svjetske populacije zaštićeno je prikladnom politikom usmjerenom kreiranju okruženja bez duhanskog dima. Znanstvena literatura donosi dokaze da pasivno pušenje može rezultirati brojnim posljedicama štetnim za zdravlje: astmom i alergijama, infekcijama dišnog sustava i (srednjeg) uha, karcinomima različitih lokalizacija, ubrzanim razvojem ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, zaostajanjem u rastu i razvoju djece, a u trudnoći može dovesti do kongenitalnih anomalija čeda, preuranjenog porođaja te manje porođajne mase i duljine djeteta. Najstrašnija od svih posljedica svakako je sindrom iznenadne smrti dojenčeta, tzv. »smrt u kolijevci«. Politike usmjerene kreiranju okruženja bez duhanskog dima pokazale su svoju učinkovitost i znanstvenu osnovanost, no usporedo s donošenjem zakona potrebno je raditi na podizanju svijesti građana o štetnosti i aktivnog i pasivnog izlaganja duhanskom dimu.

Summary

Although still not perceived in this way, passive smoking is a public health issue of great importance. World Health Organization estimates that as a result of passive exposure to tobacco smoke each year 600,000 people die, of which 165,000 children. There are 33% of men, 35% of women and 40% of children who do not smoke, but are exposed to second hand smoke, and still only 11% of the world population is protected by adequate smoke-free legislation. Scientific literature provides evidence that passive exposure to tobacco smoke can result in numerous adverse health effects: asthma and allergies, respiratory infections and (middle) ear infections, cancers of various localization, accelerated atherosclerosis and cardiovascular diseases, retardation of growth and development in children, and in pregnancy it can lead to congenital anomalies and premature birth as well as lower body weight and length of the child. Certainly, the scariest consequence of all is sudden infant death syndrome, also called »death in the crib«. Smoke-free policies have proven their effectiveness, but while implementing the laws, it is necessary to raise public awareness of the hazards of, both active and passive, exposure to tobacco smoke.

Volumen: 11-12, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:326–329

Preuzmi PDF