EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2015
Broj: 11-12, 2016, Rubrika: Smjernice
Liječ Vjesn 2016;138:305–321

Autori: Silvija Hunyadi-Antičević, Alen Protić, Jogen Patrk, Boris Filipović-Grčić, Davor Puljević, Radmila Majhen-Ujević, Irzal Hadžibegović, Tatjana Pandak, Nenad Teufel, Dorotea Bartoniček, Marino Čanađija, Davorka Lulić, Bojana Radulović

Sažetak
Summary
Preuzmite PDF