Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Strategije za eliminaciju hepatitisa C u Hrvatskoj, studija modeliranja
Adriana Vince, Ellen Dugan, Tatjana Nemeth-Blažić, Tajana Filipec, Irena Hrstic, Boris Lukšić, Diana Nonković, Tatjana Reic, Samantha Coleman, Homie Razavi, Sarah Blach
Izvorni rad 9-10, 2020 PDF
Mjesto i važnost nekliničkih bolničkih centara u liječenju bolesnika sa zloćudnim bolestima u Republici Hrvatskoj
Renata Kelemenić-Dražin, Anuška Budisavljević, Zvjezdana Borić-Mikez, Zvonimir Curić, Mislav Čonkaš, Iva Kardum Fucak, Duška Opačić, Vesna Telesmanić Dobrić, Mario Nalbani
Izvorni rad 9-10, 2020 PDF
Povezanost depresije i stigme u oboljelih od raka pluća
Branka Aukst Margetić, Suzana Kukulj, Kristina Galić, Belma Šarić Zolj
Izvorni rad 9-10, 2020 PDF
Klinička obilježja i preživljenje bolesnika s malignim mezoteliomom pleure – iskustvo jednog centra
Goran Glodić, Antun Koprivanac, Anton Mažuranić, Tomislav Dujmović, Ante Marušić, Sanja Pleština, Suzana Kukulj, Lela Bitar, Fran Seiwerth, Sven Seiwerth, Luka Brčić, Dinko Stančić Rokotov, Zoran Janevski, Željko Djaković, Feđa Džubur, Mateja Janković Makek, Gzim Redžepi, Miroslav Samaržija, Marko Jakopović
Izvorni rad 9-10, 2020 PDF
Učinkovitost i sigurnost tjelovježbe u idiopatskim upalnim miopatijama – prikaz bolesnika i pregled literature
Domagoj Andrić, Ružica Čunović-Dubroja, Darija Granec, Miroslav Mayer, Iva Milivojević, Lorena Petrač, Branimir Anić
Klinička zapažanja 9-10, 2020 PDF
Posteriorna kortikalna atrofija – izazov za oftalmologe
Branimir Cerovski, Tomislav Vidović, Zlatko Juratovac, Smiljka Popović Suić
Klinička zapažanja 9-10, 2020 PDF
Glomerularne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega
Mario Laganović, Margareta Fištrek, Marijana Ćorić, Bojana Maksimović, Ivica Horvatić, Petar Šenjug, Danica Galešić Ljubanović, Mladen Knotek
Pregledi 9-10, 2020 PDF
Suradljivost bolesnika s adolescentnom idiopatskom skoliozom tijekom konzervativnog liječenja – pregled istraživanja i iskustva multidisciplinarnog tima Klinike za ortopediju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb
Marina Stilinović, Ozren Kubat, Mislav Čimić, Tomislav Drezga, Tomislav Đapić
Pregledi 9-10, 2020 PDF
Kontinuum u stjecanju kompetencija za rad u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj
Venija Cerovečki, Marion Tomičić, Ines Diminić Lisica, Ljiljana Majnarić Trtica, Hrvoje Tiljak
Zdravstvena zaštita 9-10, 2020 PDF
VJEŠTAČENJE STUPNJA OŠTEĆENJA ORGANIZMA TEMELJEM BOLESTI HRVATSKIH BRANITELJA
Darko Marčinko, Anko Antabak
Pismo uredniku 9-10, 2020 PDF
Dr. Vlasta Girotto [13. travnja 1935. – 28. svibnja 2020.]
Herman Haller
In memoriam 9-10, 2020 PDF
Izmjene i dopune preporuka za dijagnostiku i liječenje bolesnika s incidentalomom nadbubrežne žlijezde – 2019. godina
Darko Kaštelan, Karin Zibar Tomšić, Ivana Kraljević, Nikola Knežević, Ana Marija Alduk, Tanja Škorić Polovina, Mirsala Solak, Annemarie Balaško, Hrvoje Popovac, Milena Gnjidić, Tina Dušek
Smjernice 7-8, 2020 PDF
Psihičko zdravlje liječnika u Hrvatskoj za vrijeme pandemije COVID-19
Dražen Begić, Anita Lauri Korajlija, Nataša Jokić-Begić
Izvorni rad 7-8, 2020 PDF
Vrijednost dodatnoga ultrazvučnog pregleda nakon magnetskom rezonancijom otkrivene sumnjive promjene u dojci
Lora Grbanović, Marko Petrovečki, Sanja Baršić Ostojić, Vlatko Duspara, Maja Prutki
Izvorni rad 7-8, 2020 PDF
Dugoročna skrb za pacijenta nakon transplantacije jetre iz perspektive obiteljskog liječnika
Anna Mrzljak, Ana Jelić, Lucija Franušić, Robert Likić, Zlata Ožvačić Adžić
Izvorni rad 7-8, 2020 PDF
Prikaz slučaja novorođenčeta s gastroshizom i duplikaturom žučnog mjehura
Tomislav Bruketa, Anko Antabak, Stanko Ćavar, Jurica Vuković
Klinička zapažanja 7-8, 2020 PDF
Laparoskopska duodenoduodenostomija u novorođenčeta s anularnim pankreasom
Miram Pasini, Andrea Šimić, Goran Augustin, Dorotea Ninković, Ruža Grizelj, Dino Papeš, Ivana Sabolić, Stanko Ćavar, Anko Antabak, Tomislav Luetić
Klinička zapažanja 7-8, 2020 PDF
Medikamentozni prekid neželjene trudnoće
Natalija Vuletić, Jelena Ivandić, Nataša Smajla, Marko Klarić, Herman Haller
Lijekovi i metode 7-8, 2020 PDF
Glavobolja uzrokovana prekomjernom upotrebom lijekova
Zlatko Hucika, Damir Petravić
Lijekovi i metode 7-8, 2020 PDF
Penoplastika i vakuum-terapija u djece s Fournierovom gangrenom penisa
Anko Antabak, Dino Papeš, Krešimir Bulić, Tomislav Luetić, Ivan Dobrić
Lijekovi i metode 7-8, 2020 PDF
Prikazano 20 od 1020 članaka.