Josipa Jović Zlatović

  • Smjernice Hrvatskoga onkološkog društva za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica/ka oboljelih od invazivnog raka dojke (HOD RD-3)
    Ingrid Belac Lovasić , Martina Bašić Koretić, Paula Podolski, Natalija Dedić Plavetić, Tajana Silovski, Stjepko Pleština, Marijana Jazvić, Željko Soldić, Robert Šeparović, Ana Tečić Vuger, Lidija Beketić Orešković, Ilijan Tomaš, Josipa Flam, Branka Petrić Miše, Marija Ban, Vesna Telesmanić Dobrić, Anuška Budisavljević, Josipa Jović Zlatović, Marijo Nalbani, Željko Vojnović, Zlatko Marušić, Snježana Tomić, Manuela Avirović, Bojan Štambuk, Danko Velimir Vrdoljak, Maja Prutki, Boris Brkljačić, Tade Tadić, Davor Mijatović, Zdenko Stanec, Ivan Milas, Eduard Vrdoljak
    9-10, 2022
  • Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom bubrega
    Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Marijan Šitum, Katarina Vilović, Krešimir Dolić, Dag Zahirović, Ira Pavlović Ružić, Kristian Krpina, Marijana Jazvić, Boris Ružić, Monika Ulamec, Marija Gamulin, Milena Gnjidić, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Josipa Jović Zlatović, Zvonimir Curić, Eduard Vrdoljak
    11-12, 2019
Pronađeno ukupno 2.
Stranica od .
Go to Top