Clinical guidelines for diagnosis, treatment and monitoring of patients with invasive breast cancer – Croatian Oncology Society (BC-3 COS)

Autori:

Ingrid Belac Lovasić , Martina Bašić Koretić, Paula Podolski, Natalija Dedić Plavetić, Tajana Silovski, Stjepko Pleština, Marijana Jazvić, Željko Soldić, Robert Šeparović, Ana Tečić Vuger, Lidija Beketić Orešković, Ilijan Tomaš, Josipa Flam, Branka Petrić Miše, Marija Ban, Vesna Telesmanić Dobrić, Anuška Budisavljević, Josipa Jović Zlatović, Marijo Nalbani, Željko Vojnović, Zlatko Marušić, Snježana Tomić, Manuela Avirović, Bojan Štambuk, Danko Velimir Vrdoljak, Maja Prutki, Boris Brkljačić, Tade Tadić, Davor Mijatović, Zdenko Stanec, Ivan Milas, Eduard Vrdoljak

Sažetak

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor u žena koji se može probirom, redovitim kontrolama i zdravstvenim odgojem otkriti u ranim stadijima bolesti i uspješno liječiti. Metode liječenja uključuju kirurgiju, kemoterapiju, radioterapiju, endokrinu terapiju, imunoterapiju, ciljanu terapiju te simptomatsko-suportivnu terapiju, koja se primjenjuje ovisno o stadiju bolesti, biološkim obilježjima tumora i općem stanju, dobi i komorbidetima bolesnica. Plan liječenja definira multidisciplinarni tim. S obzirom na pojavnost ove bolesti, mogućnost ranog otkrivanja i mogućeg značajnog učinka terapijskih postupaka na tijek bolesti, potrebno je definirati i pravilno standardizirati
pristup u dijagnostici, liječenju i praćenju ovih bolesnica. U tekstu su iznesene smjernice s ciljem primjene standardiziranih postupaka u svakodnevnom radu s bolesnicama s rakom dojke u Republici Hrvatskoj.

Summary

Breast cancer is the most common cancer in women, which can be diagnosed early through screening, early detection and through education. When diagnosed early, it can be successfully treated. Treatment modalities include surgery, chemotherapy, radiotherapy, endocrine therapy, immunotherapy, targeted therapy and supportive therapy applied depending on the stage of the disease, tumor and patient´s characteristics. Treatment should be defined by a multidisciplinary team. Due to the incidence of this disease, opportunity of early detection and possible significant influence of various treatment modalities on the course of the disease, it is important to define and implement a standardized approach for diagnosis , treatment and monitoring algorithm. The following text presents the clinical guidelines in order to standardize the procedures and criteria for diagnosis,treatment and monitoring of breast cancer patients in the Republic of Croatia.

Volumen: 9-10, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:295–305

Preuzmi XML
Preuzmi PDF