40 YEARS OF NEUROLOGICAL INTENSIVE CARE IN CROATIA

Autori:

Boško Barac

Sažetak

U povodu 40. godišnjice početka rada prve neurološke jedinice za liječenje moždanog udara i akutnih neuroloških poremećaja u Zagrebu, Hrvatskoj i regiji, autor se prisjeća okolnosti koje su uvjetovale njihov početak. Proces je počeo prijedlogom za osnivanje 1968. g., rad je pokrenut u provizornim uvjetima 1971. g., što je omogućilo stjecanje iskustava i edukaciju sudionika, a uspješno je nastavljen u suvremenim novoadaptiranim prostorima 1974. g. Odajući priznanje svima koji su pomogli i sudjelovali u tom procesu, autor iznosi da je zagrebački referat na Prvome svjetskom kongresu intenzivne skrbi u Londonu 1974. g. bio jedini iz područja neurološkog intenzivnog liječenja. Temeljni principi liječenja danas su standard u svim neurološkim odjelima u svijetu, omogućujući povoljniji oporavak od ove bolesti visokog mortaliteta. Pozitivan razvoj ovog procesa doveo je u Hrvatskoj do stvaranja koncepta sveobuhvatne skrbi za prevenciju, rano liječenje i neurološku restauraciju bolesnika s moždanim udarom.

Summary

On the 40 year anniversary of the foundation of the first Neurological intensive therapy unit (ICU) in Zagreb, Croatia and in the region, the author recalls circumstances which stipulated its realization. The process lasted several years, from the proposal in 1968, starting working in provisional conditions in 1971 – acquiring experience, and normal functioning in the newly adapted rooms in 1974. Paying tribute to personalities who supported and participated in the advances of this process, the author informs that at the First Congress of Intensive Care (London, 1974) his report on Zagreb Neurological intensive therapy unit was the only one in neurology. The basic principles of therapy are nowadays the standard in the neurological departments, enabling better recovery from stroke, neurological ailment with high mortality. Positive development brought to the realization of the concept of comprehensive care for cerebrovascular patients, including prevention, early intensive therapy and neurological restoration measures after stroke.

Volumen: 11-12, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:330–334

Preuzmi PDF