ACUTE-ON-CHRONIC LIVER FAILURE (ACLF) – A NEW ENTITY IN HEPATOLOGY?

Autori:

Ivana Mikolašević, Mladen Radić, Sandra Milić, Davor Štimac

Sažetak

Posljednjih je godina acute-on-chronic liver failure (ACLF) prepoznat kao specifičan i jedinstven oblik zatajenja jetre (obično udružen s akutnim inzultom/oštećenjem) u bolesnika s odranije poznatom ili nepoznatom kompenziranom kroničnom bolesti jetre, a praćen je visokim tromjesečnim mortalitetom u odsutnosti liver support system devices i/ili transplantacije jetre. Njegove su ključne karakteristike visoka smrtnost, najčešće zbog multiorganskog zatajenja, ali i reverzibilnost ako se precipitirajući čimbenik može staviti pod kontrolu. Ovaj je rad prikazan radi predstavljanja i boljeg razumijevanja ovoga zasebnog i relativno novo opisanog zatajenja jetre.

Summary

Recently, acute-on-chronic liver failure has been recognized as a specific and unique clinical form of liver failure (usually related to acute insult) in patients with previously known or unknown compensated chronic liver disease. Its main feature is the reversibility, and high short-mortality due to multiorgan failure (MOF) in the absence of liver support system devices and/or liver transplantation. This article aims to introduce the definition and better understanding of this newly developed and unique profile of liver failure.

Volumen: 11-12, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:322–325

Preuzmi PDF