ANALYSIS OF ORAL MUCOSAL LESIONS IN PATIENTS REFERRED TO ORAL MEDICINE SPECIALISTS

Autori:

Vlaho Brailo, Vanja Vučićević Boras, Elizabeta Pintar, Danica Vidović Juras, Nataša Karaman, Ana Andabak Rogulj

Sažetak

Potreba za studijama o učestalosti lezija u području oralne medicine povećava se s obzirom na to da ima sve više pacijenata s oralnim bolestima. Isto tako rijetko se rezultati vezani za prevalenciju oralnih bolesti u svijetu mogu naći u dostupnoj literaturi. Iz tog smo razloga napravili retrospektivnu studiju pacijenata upućenih u Zavod za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom perioda od jedne godine, odnosno 2010. godine. Bilježeni su podaci o dobi i spolu pacijenata te dijagnozi. Obrađeno je 1118 kartona pacijenata, od čega je bilo 756 (67,6%) ženskih i 362 (32,4%) muških. Raspon dobi pacijentica bio je 54±19 godina (srednja dob 62,17 godina), dok je raspon dobi pacijenata bio 49±21 (srednja dob 64,17 godina). Najčešća je dijagnoza bila sindrom pekućih usta (23,4%), slijedila je kserostomija (10,6%), traumatska ulceracija (8,7%), geografski jezik (6,6%) te protetski palatitis (5,7%), ostale dijagnoze nalazili smo u manjem postotku. Naši rezultati također naglašavaju povećanu potrebu za oralnomedicinskom dijagnostikom i terapijom.

Summary

The need for studies on prevalence of lesions in the field of oral medicine increases as more patients suffer from oral mucosal diseases. Data on prevalence of oral mucosal diseases throughout the world are scarce. Therefore, we have made a retrospective study of patients referred to the Department of Oral Medicine, University of Zagreb, during a period of one year, i.e. 2010. Data on patient age, gender and diagnosis were recorded. Out of 1118 analyzed clinical records of the patients, 756 (67.6%) were women and 362 (32.4%) were men. The age range of female patients was 54 ± 19 years (mean age 62.17 years) and the male age range was 49±21 (mean age 64.17 years). The most common diagnosis was burning mouth syndrome (23.4%), followed by xerostomia (10.6%), traumatic ulceration (8.7%), geographic tongue (6.6%) and denture stomatitis (5.7%). Other diagnoses were found in a smaller percentage. Our results point out an increased need for oral medicine services.

Volumen: 7-8, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:205–208

Preuzmi PDF