ULTRASOUND GUIDED BREAST BIOPSY – A RETROSPECTIVE STUDY AND LITERATURE REVIEW

Autori:

Maja Prutki, Ranka Štern-Padovan, Jasminka Jakić-Razumović, Kristina Potočki, Tanja Badovinac-Črnjević, Anja Tea Golubić

Sažetak

Cilj. Svrha je istraživanja retrospektivno analizirati točnost i kliničku vrijednost biopsije širokom iglom pod kontrolom ultrazvuka (UZ) sumnjivih lezija u dojci. Materijali i metode. Retrospektivno su analizirani nalazi patohistološke analize 229 sumnjivih lezija u dojci koji su dobiveni biopsijom širokom iglom pod UZ kontrolom u razdoblju od 14 mjeseci. Sumnjive su lezije otkrivene mamografijom i/ili ultrazvukom (BI-RADS 4 ili 5). Ako je nakon biopsije postojala nepodudarnost radiološkog i patohistološkog nalaza, ponovila se biopsija širokom iglom ili se učinila kirurška biopsija lezije. U slučaju benignih lezija bolesnice su bile naručene na UZ kontrolu za šest mjeseci, a za granično maligne lezije i maligne lezije preporučena je kirurška ekscizija. Uspoređeni su nalazi biopsije širokom iglom i kirurške ekscizije. Rezultati. Patohistološkom analizom bioptiranih lezija otkrivene su 143 (62,4%) benigne lezije, 21 (9,2%) granično maligna lezija i 65 (28,4%) malignih lezija. Praćenjem, ponovljenom biopsijom ili kirurškom ekscizijom dokazana su četiri lažno negativna nalaza. Točnost biopsije širokom iglom pod UZ kontrolom iznosila je 98,3%. Zaključak. Biopsija širokom iglom pouzdana je metoda za postavljanje dijagnoze sumnjivih lezija u dojci bez značajnijih komplikacija.

Summary

Aim. The purpose of this study is to determine the accuracy and clinical usefulness of ultrasound guided core biopsy for diagnosing suspicious radiologically detected breast lesions. Patients and methods. We retrospectively evaluated the results of percutaneous core biopsy with 14-gauge needles performed over a period of 14 months on 229 suspicious lesions detectable on mammography and/or ultrasound exam (BI-RADS 4 or 5). The imaging-histological concordance was ascertained for each lesion. In cases of discordance, repeat biopsy or surgical excision was performed. Six-month ultrasound control was recommended in cases of benign lesions. For borderline and malignant lesions a surgical excision was done. Concordance between biopsy results and subsequent examinations (surgical excision or follow-up) was also evaluated. Results. Histological analysis of core biopsy samples showed 143 (62.4%) benign lesions, 21 (9.2%) borderline lesions and 65 (28.4%) malignant lesions. Follow-up, repeated biopsy, or surgical excision showed four false negative cases. Accuracy of ultrasound guided core biopsy was 98.3%. Conclusion. Ultrasound guided core biopsy is a safe and reliable method for diagnosing suspicious breast lesions without any significant complications as was reported in previous studies.

Volumen: 9-10, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:270–275

Preuzmi PDF