DR ALEKSANDAR DORŠNER – THE FIRST HOSPITAL OTORHINOLARYNGOLOGIST IN SPLIT AND DALMATIA

Autori:

Petar Ivanišević, Nikola Kolja Poljak, Draško Cikojević, Katarina Doršner, Milan Ivanišević

Sažetak

Dr. Aleksandar Doršner (Trebinje, 1892. – Lima, Peru, 1967.) bio je prvi bolnički otorinolaringolog u Splitu i Dalmaciji. Medicinski fakultet završio je 1919. godine u Pragu, a specijalizaciju iz otorinolaringologije u Grazu i Beču. U splitskoj bolnici vodio je i organizirao otorinolaringološku službu od 1923. do 1934. godine, ali radio je i privatno. Povremeno je ordinirao i izvan Splita u Dalmatinskoj zagori, Šibeniku, Zadru i Dubrovniku. Najčešće je operirao tonzilitise, gnojne upale uha s mastoiditisom, polipe nosa, devijacije nosnog septuma, empijeme maksilarnih sinusa, traume. Od 1928. godine postaje članom Otorinolaringološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Sudjelovao je u radu 1. Kongresa otorinolaringologije bivše Jugoslavije 1931. godine održanog u Zagrebu. Od 1928. godine član je Oto-neuro-oftalmološkog društva. Od 1933. do 1937. godine obnašao je dužnost potpredsjednika Upravnog odbora Slobodne organizacije liječnika Dalmacije u Splitu. Godine 1938. napustio je Split i otišao živjeti rodbini u Limu (Peru), gdje je i umro 1967. godine. Bio je erudit. Živio je za svoju profesiju koju je obožavao. Spada u skupinu najzaslužnijih splitskih liječnika u prošlosti s kojim je započela Otorinolaringološka služba u splitskoj bolnici.

Summary

Dr Aleksandar Doršner (Trebinje, 1892 – Lima, 1967) was the first hospital otorhinolaryngologist in Split and Dalmatia. He graduated from the Faculty of Medicine in Prague in 1919, and specialized otorhinolaryngology in Graz and Vienna. He led and organized otorhinolaryngological service in Split Hospital from 1923 to 1934, and he also had a private practice. Temporarily he also worked outside Split in Dalmatian hinterland and in Šibenik, Zadar and Dubrovnik. Most frequently he performed the following otorhinolaryngological operations: tonsillectomies and adenoidectomies and operations of purulent middle ear inflammations with mastoiditis, nasal polyps, deviated nasal septum, maxillary sinus empyema and otorhinolaryngological trauma. In 1928 he became a member of Otorhinolaryngological section of Croatian Medical Chamber. He participated in the work of the first otorhinolaryngological congress of the former Yugoslavia in 1931, taken place in Zagreb. From 1928 he was a member of Oto-Neuro-Ophthalmological Society. From 1933 to 1937 he was a vicepresident of the main board of Free Organization of Dalmatian Physicians in Split. In 1938 he left Split permanently and continued living with his family in Lima (Peru) where he died in 1967. He was an erudite. He lived for his profession which he liked very much and dedicated his life to. He is one of the most meritorious doctors in Split medical history, whom otorhinolaryngology service in Split Hospital started with.

Volumen: 7-8, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:246–250

Preuzmi PDF