ECCENTRIC EXERCISES IN THE TREATMENT OF OVERUSE INJURIES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM

Autori:

Damjan Dimnjaković, Ivan Bojanić, Tomislav Smoljanović, Alan Mahnik, Nevenka Barbarić-Peraić

Sažetak

Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje čest su zdravstveni problem, i to poglavito u populaciji sportski aktivnih osoba. Istraživanja provedena tijekom proteklih desetak godina pokazala su da osnovicu nastanka sindroma prenaprezanja čine degenerativne promjene, a ne upalne kako se prije mislilo. Iako se mogu javiti na različitim mjestima sustava za kretanje, ipak se sindromi prenaprezanja najčešće javljaju na tetivama. Cilj ovog rada jest uputiti na suvremene smjernice liječenja sindroma prenaprezanja uz napomenu da je osobita pozornost pritom dana prikazu programa liječenja najčešćih tendinopatija (skakačko koljeno, tendinopatija Ahilove tetive te lateralni epikondilitis) ekscentričnim vježbama. Razlog tomu jest što se izvođenjem ekscentričnih vježbi u svrhu liječenja tendinopatija postižu izvrsni rezultati pa se stoga često i predlažu kao metoda izbora.

Summary

Overuse injuries of the musculoskeletal system are a common problem in both general population and among athletes. Researches made in the last decade have shown that overuse injuries are mainly caused by degenerative changes and not inflammation, as was thought before. Although they can be present everywhere in musculoskeletal system, overuse injuries are most often seen on tendons. The main goal of this article is to refer to latest guidelines in the treatment of overuse injuries, with special attention to eccentric exercise treatment program for most common tendinopathies (patellar tendinopathy, Achilles tendinopathy and lateral epicondylitis). The main reason is the fact that very good results are accomplished after eccentric exercises in the treatment of tendinopathies and are thus suggested as the first treatment option.

Volumen: 1-2, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:29–41

Preuzmi PDF