PHYSICAL PROPERTIES OF PLASTER BANDAGES

Autori:

Anko Antabak, Branimir Barišić, Matej Andabak, Lucija Bradić, Melita Brajčinović, Tatjana Haramina, Damir Halužan, Nino Fuchs, Selena Ćurković, Tomislav Luetić, Jerko Šiško, Ivica Prlić

Sažetak

Fizikalna svojstva sadrenih zavoja bitan su čimbenik u ostvarenju osnovne funkcije sadrenih imobilizacija (zadržavanje ulomaka kosti u dobrom položaju), a time izravno utječu na brzinu i kvalitetu cijeljenja prijeloma. U ovom radu mjere se fizikalna svojstva (masa, specifična težina, brzina sušenja, krutost i čvrstoća) i bilježe razlike sadrenog ­postupka, brzovežućih sadrenih zavoja širine 10 cm triju različitih proizvođača: Safix plus (Hartmann, Njemačka), Cellona (Lohman Rauscher, Austrija) i Gipsan (Ivo Lola Ribar d. o. o., Hrvatska). Sadreno je deset slojeva zavoja u pločice dimenzija 10 × 10 cm. Od svakog proizvoda načinjene su 24 pločice sadrene u vodi temperature 22 °C i isto toliko u vodi temperature 34 °C. Prosječna specifična težina originalnog pakiranja zavoja bila je: Cellona 0,52 g/cm3, Gipsan 0,50 g/cm3, Safix plus 0,38 g/cm3. Tri dana nakon sadrenja prosječna specifična težina pločica bila je: Gipsan 1,15 g/cm3, Safix plus 1,00 g/cm3, Cellona 1,10 g/cm3. Prosječna vlažnost od 50% pločicâ Safix i Cellona trajala je 18 sati, a pločicâ Gipsan 48 sati nakon sadrenja. Treći dan nakon sadrenja prosječna vlažnost pločica Gipsan bila je 30%, Safixa 24%, a Cellone 16%. Najveću krutost imale su pločice sadrenog zavoja Cellona sadrene vodom temperature 34 °C (11,75 ± 3,18 MPa), a najma­nju (7,21 ± 0,9 MPa) pločice sadrenog zavoja Gipsan sadrene vodom temperature 22 °C. Sadreni zavoj Cellona, sadren vodom temperature 34 °C, pokazuje najveću čvrstoću materijala (4390 ± 838 MPa), a najmanju (771 ± 367 MPa) pločice sadrenog zavoja Gipsan sadrene vodom temperature 22 °C. Sadrenjem zavoja Cellona i Gipsan u toplijoj vodi (34 °C) pločice su bile veće krutosti i čvrstoće. Pločice Safix plus nemaju ovo svojstvo. Sve tri vrste sadrenih zavoja razlikuju se prema fizikalnim svojstvima. S obzirom na masu i specifičnu težinu prije i nakon sadrenja razlike su minimalne. Prema brzini sušenja, čvrstoći i krutosti postoje veće razlike.

Summary

The physical properties of plaster bandages are a very important factor in achieving the basic functions of ­immobilization (maintaining bone fragments in the best possible position), which directly affects the speed and quality of fracture healing. This paper compares the differences between the physical properties of plaster bandages (mass, specific weight, drying rate, elasticity and strength) and records the differences in plaster modeling of fast bonding 10 cm wide plaster bandages, from three different manufacturers: Safix plus (Hartmann, Germany), Cellona (Lohman Rauscher, Austria) and Gipsan (Ivo Lola Ribar ltd., Croatia). Plaster tiles from ten layers of plaster, dimension 10 x 10 cm were made. The total number of tiles from each manufacturer was 48. The water temperature of 22 °C was used for the first 24 tiles and 34 °C was used for the remainder. The average specific weight of the original packaging was: Cellona (0.52 g/cm3), Gipsan (0.50 g/cm3), Safix plus (0.38 g / cm3). Three days after plaster tile modeling an average specific weight of the tiles was: Gipsan (1.15 g/cm3), Safix plus (1.00 g/cm3), Cellona (1.10 g/cm3). The average humidity of 50% for Safix plus and ­Cellona plaster tiles was recorded 18 hours after modeling, while for the Gipsan plaster tiles, this humidity value was seen after 48 hours. On the third day after plaster modeling the average humidity of the plaster tiles was 30% for Gipsan, 24% for Safix and 16% for Cellona. Cellona plaster tiles made with 34 °C water achieved the highest elasticity (11.75±3.18 MPa), and Gipsan plaster tiles made with 22 °C had the lowest (7.21±0.9 MPa). Cellona plaster tiles made with 34 °C water showed maximum material strength (4390±838 MPa), and Gipsan plaster tiles made with 22 °C water showed the lowest material strength (771±367 MPa). The rigidity and strength of Cellona and Gipsan plaster are higher in tiles made in warmer water, and for Safix plus are higher in tiles made in cooler water. All three types of plaster differentiate in physical properties. The differences in mass and specific weight before and after plaster modeling are minimal. There are greater differences in ­drying rate, elasticity and strength between the three different plaster materials.

Volumen: 11-12, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:372–376

Preuzmi PDF