CROATIAN NATIONAL CONSENSUS ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OBESITY

Autori:

Jozo Jelčić, Mirko Koršić

Sažetak

Sažetak. Debljina je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Više od polovice žena i oko dvije trećine muškaraca u Hrvatskoj imaju indeks tjelesne mase (BMI) veći od normalnoga, a oko petine je debelo. Osobito zabrinjava trend porasta učestalosti debljine u dječjoj i adolescentnoj populaciji. Debljina je kronična bolest karakterizirana metaboličkim i endokrinim poremećajima, koja za posljedicu ima niz teških kroničnih komplikacija. Godine 2002. osnovano je pri HLZ-u Hrvatsko društvo za debljinu u čijoj su organizaciji do sada održana dva nacionalna kongresa o debljini. Na oba kongresa prihvaćen je nacionalni konsenzus o dijagnostici i liječenju debljine. Uzimajući u obzir slabe dugoročne rezultate liječenja debljine samo preporukama o promjeni načina prehrane i pojačanoj tjelesnoj aktivnosti, u drugom konsenzusu iz travnja 2006. dane su preporuke za raniji početak primjene farmakoterapije i kirurškog liječenja debljine nego što je preporučeno u prethodnom konsenzusu. Valja očekivati da će nove preporuke unaprijediti dijagnostiku i liječenje debljine u našoj sredini.

Summary

Summary. Obesity is one of the leading public health problems. Over half of women and two thirds of men in Croatia are either overweight or obese, and about one fifth is overweight. Especially worrying is the rising prevalence of obesity in children and adolescents. Obesity is a chronic disease characterised by metabolic and endocrine disorders, resulting in serious chronic complications. The Croatia Obesity Society was founded in 2002 under the umbrella of the Croatian Medical Association and has so far organised two national congresses on obesity. At each congress a national consensus on diagnosing and treating obesity was adopted. Taking into account that treating obesity only with recommendations about dieaty modification and increased physical activity has not given satisfactory results, the 2006 Congress Consesus recommends an earlier start of pharmacologic therapy and surgical treatment of obesity compared to 2003 Congress Consensus. We expect that the new recommendations will improve diagnostics and treatment of obesity in Croatia.

Volumen: 3-4, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:51–53

Preuzmi PDF