SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC PILONIDAL SINUS

Autori:

Vedran Dragišić, Zvonimir Šego, Gordan Galić, Zdrinko Brekalo, Nikica Šutalo, Josip Mišković

Sažetak

Kronični pilonidalni sinus stečena je bolest kože, nastala kao posljedica kronične upalne bolesti zahvaćenog dijela kože, koja stvara cistu s epiteliziranim potkožnim kanalima. Bolest većinom pogađa mlađe muškarce. Povišen BMI i sjedilački način života smatraju se vodećim čimbenicima rizika. Cilj je istraživanja bila usporedba vremena cijeljenja, učestalosti seroma, infekcije i dehiscencije rane te prosječnog trajanja bolničkog boravka kod pacijenata operiranih prvi put zbog kroničnoga pilonidalnog sinusa u Klinici za kirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u razdoblju od 1. lipnja 2015. do 1. lipnja 2017. godine, s praćenjem recidiva jednu godinu nakon kirurškog zahvata. Pacijenti su podijeljeni u tri skupine prema vrsti zahvata: ekscizija s primarnim zatvaranjem (23,0%), ekscizija sa sekundarnim cijeljenjem (55,2%) te ekscizija sa zatvaranjem Limbergovim režnjem (21,8%). Odabir metode učinjen je na osnovi procjene i iskustva operatera. Većina pacijenata uključenih u istraživanje imala je povišen BMI (72,4%). Pacijenti operirani ekscizijom uz primarno zatvaranje i Limbergovim rotacijskim režnjem imali su kraće vrijeme cijeljenja nego pacijenti s ekscizijom uz sekundarno cijeljenje. Učestalost seroma bila je najveća kod pacijenata s ekscizijom uz primarno zatvaranje (70,6%), dok je najmanja bila u pacijenata s Limbergovim rotacijskim režnjem (29,4%). Prosječno vrijeme boravka u bolnici bilo je 6,4 dana (min. = 3, maks. = 13; SD = 1,919). Razlike u vremenu boravka u bolnici s obzirom na vrstu kirurškog zahvata nisu se pokazale statistički značajnima. Kod pacijenata s Limbergovim rotacijskim režnjem zabilježena su 2 (10,5%) recidiva u jednogodišnjem razdoblju nakon kirurškog zahvata. Skupina pacijenata s primarnim zatvaranjem u tom je razdoblju imala 7 (35%) recidiva, a ona sa sekundarnim cijeljenjem 6 (12,5%) recidiva. Razlika u broju recidiva između skupina pacijenata liječenih Limbergovim rotacijskim režnjem, primarnim zatvaranjem ili sekundarnim cijeljenjemb na granici je statističke značajnosti (p = 0,55). Zatvaranje defekta Limbergovim rotacijskim režnjem smanjuje broj poslijeoperacijskih komplikacija i skraćuje cijeljenje, što olakšava poslijeoperacijski oporavak pacijenta.

Ključne riječi
Summary

Chronic pilonidal sinus is an acquired skin disease resulting from chronic inflammation of an affected skin area. It creates a cyst with epithelized subcutaneous channels. The disease mostly affects younger men with
elevated BMI and sedentary lifestyle being the main risk factors. The aim of this study was to compare wound healing times, seroma, wound infection and wound dehiscence frequency, average length of hospital stay and recurrence rate in patients undergoing first-time operation for chronic pilonidal sinus at the Surgery clinic of University hospital Mostar from June 2015 to June 2017, with recurrence rate monitoring for one one year after the operative procedure. The patients were divided into three groups by the type of operating procedure: excision with primary closure (23.0%), excision with healing by secondary intention (55.2%) and excision with Limberg flap closure (21.8%). Most of the patients included in this study had elevated BMI (72.4%). Patients who were operated using primary closure and Limberg flap closure had on average shorter wound healing times than patients operated with excision and secondary intention healing. Seroma frequency was highest in patients operated using primary closure (70.6%) and lowest in patients operated using Limberg flap closure (29.4%). Average length of hospital stay was 6.4 days (min 3, max 13; SD 1.919). There were no statistically significant differences in hospital stay between different types of operating procedures used. Patients operated using Limberg flap closure had two (10.5%) cases of recurrence in the one year period after the operation. There were seven (35.0%) recurrences of the disease in patients operated using primary closure and six (12.5%) recurrences in patients operated using healing with secondary intention. The difference in the number of recurrences between patients operated using primary closure, healing by secondary intention and Limberg flap closure was borderline statistically significant. We find that Limberg flap closure reduces postoperative complications and wound healing time which improves postoperative recovery.

Volumen: 3-4, 2019

Liječ Vjesn 2019;141:63–67

Preuzmi XML
Preuzmi PDF