CLINICAL MANIFESTATIONS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH TEMPORAL ARTERITIS IN CLINICAL HOSPITAL CENTER RIJEKA

Autori:

Katarina Šarić, Adriana Šemper, Felina Anić, Tatjana Zekić, Mladen Defranceschi, Srđan Novak

Sažetak

Temporalni arteritis kronični je vaskulitis velikih i srednje velikih arterija, koji najčešće zahvaća ogranke karotidnih arterija. Početni su simptomi glavobolja, slabost i umor. U kasnijem tijeku javljaju se osjetljivost vlasišta, nedostatak pulsa i zadebljanja temporalnih arterija, poremećaji vida te klaudikacije čeljusti i udova. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, laboratorijskih nalaza i biopsije temporalne arterije. Lijek izbora su glukokortikoidi. Cilj istraživanja bio je prikazati klinička obilježja, laboratorijske nalaze, terapiju i njezine nuspojave u bolesnika s temporalnim arteritisom u KBC-u Rijeka, metodom retrospektivne analize. Tijekom analiziranog razdoblja liječeno je 18 bolesnika prosječne dobi 73 godine. 100% bolesnika imalo je glavobolju, 78% slabost, umor i povišenu temperaturu, 61% osjetljivost vlasišta, 56% smetnje vida, 39% klaudikacije, 27% zadebljanja u području arterije temporalis te 23% vrtoglavicu. U 62% bolesnika dijagnoza je potvrđena biopsijom temporalne arterije. Svim su bolesnicima kao početna terapija uvedeni glukokortikoidi. Nuspojave glukokortikoida javile su se u 67% bolesnika.

Summary

Temporal arteritis is middle and large vessel vasculitis, that affects parts of carotid arteries. First symptoms are headache, weakness and tiredness. Later occur scalp sensitivity, lack of pulse and temporal nodes, visual disturbances, and claudications of jaw and limbs. Diagnosis is based on clinical symptoms, laboratory findings, and biopsy of the temporal artery. First choice for treatment are glucocorticoids. The aim of the study was to show the clinical characteristics, laboratory findings, treatment and its side effects in patients with temporal arteritis in KBC Rijeka, using retrospective analysis. During the analyzed period 18 patients with an average age of 73 years were treated. 100% of patients had headache as a symptom, 78% weakness, fatigue and fever, 61% scalp sensitivity, 56% vision problems, 39% claudication, 27% nodes in the field of temporal artery, and 23% dizziness. In 62% of patients the diagnosis was confirmed by biopsy of the temporal artery. The initial therapy for all patients were glucocorticoids. Steroid side effects occurred in 67% of treated.

Volumen: 9-10, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:253–256

Preuzmi PDF