CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH A DOUBLE PYLORI

Autori:

Hrvoje Iveković, Radovan Prijić, Bojana Radulović, Pave Markoš, Tomislav Brkić, Rajko Ostojić, Nadan Rustemović

Sažetak

Dvostruki pilorus (DP) oblik je gastroduodenalne fistule koji se sastoji od kanala koji spaja antrum želudca s dvanaesnikom i najčešće nastaje u sklopu peptičke ulkusne bolesti. Prevalencija ovog entiteta, kao i longitudinalno praćenje ovih bolesnika u zemljama zapadne hemisfere nepoznati su. Proveli smo retrospektivno ispitivanje s ciljem analize demografskih, kliničkih i endoskopskih karakteristika bolesnika s DP-om. U periodu od 2008. do 2013. godine učinjeno je 23.836 ezofagogastroduodenoskopija kod 16.759 bolesnika. Otkriveno je 6 bolesnika s DP-om (prevalencija 0,04%), koji su praćeni od 8 do 72 mjeseca. Kod 87% bolesnika radilo se o komplikaciji krvarenja iz gornjeg dijela probavne cijevi. U 83% slučajeva orificij fistule bio je smješten na maloj krivini antruma želudca. Tijekom vremena praćenja nismo registrirali cijeljenje fistula. Zaključujemo da je DP vrlo rijedak entitet, s benignim tijekom bolesti. Prisutnost komorbiditeta i ulcerogeni lijekovi imaju važnu ulogu u nastanku DP-a, dok vrijednost eradikacije Helicobatera pylori u ovom kontekstu ostaje nejasna.

Summary

Double pylorus (DP), is a form of gastroduodenal fistula, which consists of a short accessory canal from the gastic antrum to the duodenal bulb, and mostly occrus in the background of peptic ulcer disease. Prevalence, as well long-term follow-up of patients with DP is less elucidated in western countries. Aim of our study was to analyse demografic, clinical and endoscopic characteristics in our case-series. During 2008–2013. a total of 23836 upper endoscopies were performed in 16759 patients. DP was diagnosed in 6 patients (prevalence of 0.04%). The follow-up period was f 8 to 72 months. In 87% DP was a complication of the upper gastrointestinal bleeding. In 83% cases opening of the fistula was on lesser curvature of gastric antrumu. During follow-up period the fistula healing did not occur in any of our patients. DP is a very rare entity, with a benign course of the disease Associated comorbidity and use of ulceriform medications plays important role in persistence of DP, wheras possible eradication of Helicobacter infection in this background remains elusive.

Volumen: 1-2, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:30–33

Preuzmi PDF