CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER

Autori:

Eduard Vrdoljak, Stjepko Pleština, Renata Dobrila Dintinjana, Ilijan Tomaš, Hrvoje Šobat, Robert Šeparović, Ante Bolanča, Željko Vojnovič, Marijo Boban, Nikica Družijanić, Dražen Kovač, Liana Cambj Sapunar, Damir Miletić

Sažetak
Rak kolorektuma treći je najčešći maligni tumor muškaraca i četvrti najčešći maligni tumor žena u Republici Hrvatskoj. Klinički se najčešće očituje poremećajem formiranja stolice, osjećajem nedovoljnog pražnjenja crijeva, prisutnošću krvi u stolici te gubitkom tjelesne težine i umorom. Pravodobna dijagnoza, potvrđena patohistološkim nalazom, temelj je uspješnog liječenja. Odluka o liječenju donosi se temeljem kliničke procjene stadija bolesti te drugih čimbenika rizika, a nakon provedene dijagnostičke obrade. Ovisno o tome, mogućnosti liječenja uključuju kirurški zahvat i primjenu sistemske terapije (kemoterapija, imunoterapija) te radioterapiju. U tekstu koji slijedi predstavljene su kliničke upute s ciljem standardizacije postupaka i kriterija postavljanja dijagnoze, upravljanja i liječenja te praćenja bolesnika s kolorektalnim rakom u Republici Hrvatskoj
Summary

Colorectal cancer is the third most common malignant tumour in males and the fourth most common malignancy in women in the Republic of Croatia. It is usually manifested as stool forming disorders, feeling that bowel does not empty completely, finding blood in the stool, weight loss and fatigue. In-time diagnosis, confirmed by pathohistological findings, is cornerstone of successful treatment. The decision about treatment is made based on clinical assessment of disease stage and other risk factors, after completion of the diagnostic process. Depending on that, treatment options include surgery, the application of systemic therapy (chemotherapy, immunotherapy) and radiotherapy. The following text presents the clinical guidelines in order to standardize procedures and criteria for the diagnosis, management, treatment and monitoring of patients with colorectal cancer in the Republic of Croatia.

Volumen: 11-12, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:366–369

Preuzmi PDF