CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL PATTERNS OF OTITIS EXTERNA AND OVERVIEW OF PROBLEMATIC CASES

Autori:

Davor Džepina, Jakov Ajduk, Krešo Zurak

Sažetak

Upala vanjskog uha katkad je važan klinički problem, ponajprije u slučajevima neuspješnog odgovora na uobičajene terapijske postupke, dugotrajnijeg tijeka bolesti ili u slučaju učestalih recidiva s pojavom komplikacija. U tim slučajevima potrebno je obratiti posebnu pozornost na mogućnost pogreške u dijagnostici, nepravilan slijed terapijskih postupaka ili na postojanje neprepoznatih čimbenika, bilo predispozicije pacijenta, patogenosti uzročnika ili drugih razloga. U radu donosimo prikaz slučaja 84-godišnjeg pacijenta s kompliciranom upalom vanjskog zvukovoda, kratak pregled fiziologije zvukovoda i patofiziologije upale, etioloških čimbenika, dijagnostike i terapijskih postupaka te pregled mogućih postupaka u težim, tvrdokornijim slučajevima upale.

Summary

Otitis externa can sometimes present itself as a difficult clinical problem, in cases such as unsuccessful outcome of usual therapy, prolonged duration of symptoms or frequent recurrencies with local or systemic complications. In these cases more attention should be focused on possible errors made in establishing the right diagnosis, incorrect sequence of applying therapeutical measures, or presence of unrecognized problems, including individual patient factors, characteristics of the pathogen, or other. In this article we present a case report of a 84-year-old patient with complicated otitis externa, together with a short review of physiology, patophysiology, diagnostic and therapeutical measures in external otitis, and suggest a possible clinical approach in the management of problematic cases.

Volumen: 5-6, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:204–208

Preuzmi PDF