WHICH TUBERCULIN SKIN TEST HYPERREACTIVE CHILD SHOULD BE TREATED WITH – OUR EXPERIENCE

Autori:

Ivan Pavić, Iva Hojsak, Ljiljana Žmak, Dorian Tješić-Drinković, Jasna Čepin Bogović, Vera Katalinić-Janković

Sažetak

S obzirom na to da su osobe s latentnom tuberkuloznom infekcijom (LTBI) rezervoar budućih bolesnika, na putu prema eradikaciji tuberkuloze (TBC) nije dovoljno samo liječiti bolesnike koji boluju od aktivnog TBC-a, nego je nužno tražiti, dijagnosticirati i liječiti osobe s LTBI. Osnovni cilj bio je procijeniti dijagnostičku vrijednost ex vivo određivanja koncentracije IFN-g u djece s pojačanom reakcijom nakon redovitog PPD-testiranja. U istraživanje je uključeno 120-ero BCG-irane djece. Petnaest-ero (12,5%) djece imalo je pozitivan QFT-GIT, a 105-ero (87,5%) negativan QFT-GIT. Nije bilo statistički značajne razlike u veličini PPD-probe između skupina (21,5 mm u QFT+, 20,9 mm u QFT- skupini, p = 0,458). Postojala je razlika u skupinama u odnosu prema koncentraciji IFN-g nakon stimulacije antigenima specifičnima za M. tuberculosis, dok nije bilo razlike ni u bazičnoj koncentraciji IFN-g, a ni u koncentraciji IFN-g nakon stimulacije mitogenikom fitohemaglutininom. Nakon provedene kemoprofilakse QFT-GIT je ostao pozitivan u dvoje djece (p = 0,019). Zaključno, u složenom postupku dijagnosticiranja LTBI određivanje koncentracije IFN-g može biti ključno u donošenju odluke hoće li se kod određenog djeteta primijeniti preventivna terapija.

Summary

Since persons with latent tuberculosis infection (LTBI) represent a huge reservoir of potential tuberculosis (TB) disease, accurate diagnosis and treatment of LTBI is essential for TB control and eradication. The aim was to assess the diagnostic value of determination of interferon-gamma release assay in school children with hyperreactive tuberculin skin test (TST) reaction. A total of 120 BCG-vaccinated children were investigated due to a hyperreactive TST results. The QuantiFERON-TB Gold In-Tube test (QFT-GIT) was performed. Fifteen children (12.5%) had positive QFT-GIT and 105 (87.5%) children had negative QFT-GIT. There was no statistically significant difference in TST reaction (21.5 mm u QFT+ vs. 20.9 mm u QFT- group, p=0.458). The children with positive QFT-GIT had a statistically higher level of interferon-gamma (IFN-g) than children with negative QFT-GIT. There were no statistically significant differences in concentrations of IFN-g either basic or upon stimulation with mitogen phytohemagglutinin. After isoniazid prophylaxis QFT-GIT remained positive in two children (p=0.019). In a difficult procedure for diagnosing LTBI in BCG-vaccinated children determination of IFN-g could be the key factor in making decision whether to use preventive therapy or not.

Volumen: 7-8, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:241–245

Preuzmi PDF