CHOLESTEROL CRYSTAL EMBOLISM AND RENAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

Autori:

Silva Pukšić, Višnja Hariš, Danica Ljubanović, Željko Đurašević, Krešimir Galešić

Sažetak

Sažetak. Kolesterolska embolizacija kao uzrok bubrežnog zatajivanja sve se više prepoznaje kao iatrogena komplikacija invazivnih vaskularnih procedura. U radu prikazujemo 58-godišnjeg bolesnika s tipičnim trijasom – stanjem nakon učinjene koronarne angiografije, subakutnom prezentacijom bubrežne insuficijencije i karakterističnim kožnim lezijama (livedo reticularis i sindrom plavih prstiju) koji je sugerirao ovaj entitet. Potvrdna dijagnoza postavljena je temeljem biopsije bubrega gdje su nađeni kolesterolski kristali uglavljeni u bubrežnim arterijama. Kod našeg bolesnika razvila se teška bubrežna insuficijencija koja je zahtijevala nadomještanje bubrežne funkcije hemodijalizom. Primjena glukokortikoida i statina nije uspjela zaustaviti progresiju bubrežnog zatajivanja. Bolesnik je umro zbog razvoja akutnog infarkta miokarda. Zbog po¬rasta broja koronarnih angiografija poglavito u osoba starije dobi moguće je očekivati i veću incidenciju kolesterolske embolizacije. Važno je pomišljati na ovaj sindrom radi ranog prepoznavanja bolesti, što je ključno u terapijskom smislu te definiranja visokorizičnih bolesnika u kojih bi se mogao razmotriti drugi vid koronarne dijagnostike.

Summary

Summary. Cholesterol crystal embolism with renal impairement is increasingly recognised as an iatrogenic complication of invasive vascular procedures. We present a 58-year old patient in whom the presence of a classic triad of precipitating event (coronary angiography), subacute presentation of renal failure and cutaneous lesions (livedo reticularis and »Blue Toe syndrome«) suggested this entity. The confirmatory diagnosis was made by means of renal biopsy which revealed cholesterol crystals lodged in arteries. In our patient severe renal insufficiency requiering hemodialysis ensued. Glucocorticoid and statin therapy failed to recover the renal function. The patient died from acute myocardial infarction. Invasive cardiac procedures are increasing in number especially in the elderly population so higher incidence of cholesterol crystal embolism coud be expected in the future. Increased awareness of this syndrome is necessary for early recognition, which is crucial for treatment, and defining the high – risk patient in whom other modalities of coronary diagnostics coud be considered.

Volumen: 9-10, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:254–259

Preuzmi PDF