COMMUNICATION WITH SURGICAL PATIENTS OF OLDER AGE ON THE INTERNET

Autori:

Sanja Brangan, Zdenko Sonicki

Sažetak

U novijoj literaturi postoje brojni podaci o sve većem zanimanju opće populacije za traženje informacija o zdravlju putem interneta, a sve je više i internetskih stranica posvećeno zdravlju. Štoviše, internet postaje sve popularniji način komuniciranja između zdravstvenih radnika i pacijenata. To je dovelo do mnogih pokušaja određivanja vrlo specifičnih smjernica o kvaliteti informacija za pacijente na internetu, uključujući i različite aspekte pristupačnosti zdravstvenih informacija. U ovom se radu prikazuju rezultati istraživanja koje je proučavalo strukturu izvora informacija za kirurške pacijente. Analiza profila pacijenata pokazuje da su pacijenti starije životne dobi rijetko tražili na internetu informacije o kirurškom zahvatu, a uglavnom su se oslanjali na komunikaciju sa svojim liječnikom. U radu se nude različiti načini kako ovaj medij učiniti što privlačnijim pacijentima te kako iskoristiti bogato iskustvo starije generacije pacijenata za poboljšanje kvalitete komunikacije između liječnika i pacijenta.

Summary

A growing interest of general population to seek health information on the Internet and a growing body of health websites have been well documented in the recent health literature. Moreover, the Internet has become a popular mode of communication between healthcare providers and patients. This has resulted in many efforts to set specific quality guidelines for development of information for patients on the Internet, including different aspects of access to health information. This paper presents results of a study that explored the structure of information sources of surgical patients. Analysis of patient profiles shows that older patients rarely sought surgical information on the Internet, and mostly relied on communication with their doctors. This paper discusses various options of how to make this medium more attractive to patients and how to use the rich experience of the older patient generations to improve the quality of doctor-patient communication.

Volumen: 11-12, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:310–315

Preuzmi PDF