CONGRESSES OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION Regarding unpublished Proceedings of the 10th congress in Zadar on September 25–28, 1996

Autori:

Ante Dražančić

Sažetak

Prvi, sveopći sastanak hrvatskih liječnika, s obilježjima kongresa, održan je 1899. godine, prigodom 25. obljetnice osnutka Zbora liječnika Hrvatske. Od 1954. do 1997. u gotovo 60 godina postojanja Hrvatskoga liječničkog zbora održano je deset kongresa hrvatskih liječnika, posvećenih raznim medicinskim pitanjima, uključujući neke probleme nacionalne patologije te strukturi i restrukturiranju zdravstvene zaštite pučanstva. Rad i sadržaj kongresa objavljeni su u tiskanim zbornicima, osim VIII. kongresa održanog 1987. i X. kongresa 1996. godine. Čitanjem glavnih referata, koreferata i slobodnih priopćenja danas se može steći uvid u ondašnja zbivanja, a mnogi su referati i danas svježi, iz njih se i danas može mnogo naučiti. Podrobnije su opisani prvi sastanak iz 1899. godine te IX. i X. kongres, na temelju objavljenog zbornika IX. kongresa i na temelju sačuvanog programa i kratkog osvrta na X. kongres u Liječničkom vjesniku te na temelju brojne sačuvane korespondencije. Nacionalni liječnički kongresi posvećeni tehnološkom napretku i brojnim problemima nacionalne patologije i danas mogu biti aktualni i pomoći rješavanju postojećih problema zdravstvene zaštite, njezinu unapređenju i donošenju dogovora o njezinu daljnjem razvoju.

Summary

The first annual meeting of Croatian physicians, with characteristics of a congress, was held in 1899 at the 25th anniversary of the Croatian Medical Association. From 1954 to 1996, during almost 60 years of existence of the Croatian Medical Association, ten congresses of the Association were held. The congresses were during the development of modern medicine devoted to different medical questions, including some problems of national pathology, of the structure and restructuring of health care. The work and the content of congresses were published in the proceedings except for the 8th Congress in 1987 and the 10th in 1996. By reading main lectures, invited lectures and free papers the knowledge of that period can be gained. Many papers are even today actual, even today it could be learned from them. With more details, using published proceedings the 9th congress and the10th congress are described on the basis preserved program, of a brief report in home journal and ample preserved correspondence. The national medical congres dedicated to technology advancement and to numerous problems of national pathology may be actual even today. They could help to solve many problems of health care, contribute to its improvement and convey consensus on its further development.

Volumen: 11-12, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:411–421

Preuzmi PDF