TREATMENT OF EMPYEMA THORACIS IN CHILDREN

Autori:

Anko Antabak, Dorian Tješić-Drinković, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Marko Bogović, Ranka Štern Padovan, Matej Andabak

Sažetak

Empijem prsišta nakupljanje je infektivne tekućine u pleuralnom prostoru, a najčešće nastane kao komplikacija bakterijske pneumonije u djece. Bolest ima ubrzan tijek i često već nakon nekoliko dana unatoč antibiotskom liječenju ulazi u stadij kada je nužno kirurško liječenje. Nema općeprihvaćenog stajališta kada i koju od kirurških metoda treba primijeniti. Te razlike u liječenju empijema prsišta osobito su izražene u djece. Unatoč razlikama u procjeni faze bolesti i optimalne metode liječenja krajnji su ishodi uglavnom dobri. U radu se analiziraju literaturna zapažanja o učinkovitosti različitih metoda te se opisuju postupci liječenja djece s empijemom prsišta. Opisan je postupak torakoskopske i otvorene operacije prsišta u djece. Iznesena su vlastita zapažanja i iskustva u liječenju empijema prsišta.

Summary

Empyema, an accumulation of infected fluid in the thoracic cavity, is commonly secondary to bacterial pneumonia in children. Despite the high prevalence and availability of many medical treatment options, there is no general consensus on the optimal management approach, which would lead to full and rapid recovery. Especially, there are the big differences in treatment options for the child with empyema. Regardless of the differences in the procedures, the ultimate outcomes are good. This article reviews the current literature and discusses the important considerations in managing these patients. This paper describes thoracoscopic and open thoracic surgery procedures in children. The authors present their own observations based on years of experience in the treatment of thoracic empyema.

Volumen: 1-2, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:15–20

Preuzmi PDF