LIRAGLUTIDE IN THE TREATMENT OF DIABETES TYPE 2

Autori:

Branko Novak, Željko Metelko

Sažetak

Šećerna bolest tipa 2 najrašireniji je metabolički poremećaj i u Hrvatskoj i u ostalim razvijenim zemljama te većini zemalja u razvoju. Kronične komplikacije šećerne bolesti značajno pridonose morbiditetu u populaciji i na njihovo se liječenje i zbrinjavanje troši i velik udio zdravstvenog proračuna. Dosadašnje mogućnosti liječenja tipa 2 šećerne bolesti pokazuju ograničene rezultate u smislu postizanja smanjenja učestalosti kroničnih komplikacija i njihovih posljedica. Napredak medicinskih znanosti omogućuje bolje shvaćanje etiologije i patogeneze šećerne bolesti te omogućava i razvoj novih skupina lijekova. Liraglutid je predstavnik jedne od novih skupina lijekova za liječenje šećerne bolesti, koji pokazuje velike prednosti pred dosadašnjom terapijom.

Summary

Diabetes type 2 is the most frequent metabolic disorder in Croatia, and also in all developed countries as well as in most of the countries in development. Chronic complications of diabetes are significant contributors to the morbidity in the population, and their management consumes a considerable amount of financial health resources. Previous treatment possibilities showed limited results in reducing the frequency of chronic complications and their consequences. Advancement in medical knowledge provides better understanding of etiology and pathogenesis of diabetes type 2, allowing as well a development of the new categories of drugs. Liraglutide is a representative of a new drug class which shows significant advantages over former medications.

Volumen: 7-8, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:269–276

Preuzmi PDF