MESENCHYMAL STEM CELLS: IMMUNOMODULATORY PROPERTIES AND CLINICAL APPLICATION

Autori:

Mirna Golemović, Marijana Škifić, Branka Golubić Ćepulić

Sažetak

Mezenhimske matične stanice (MMS) multipotentne su nekrvotvorne stanice prvobitno otkrivene u koštanoj srži. MMS su imunoprivilegirane stanice koje u in vitro sustavu izražavaju imunomodulatorne značajke, što ih čini vrlo pogodnima za kliničku primjenu. Ex vivo umnožene MMS novi su oblik stanične terapije koji ima vrlo širok raspon potencijalne kliničke primjene. Do sada se u kliničkim studijama potvrdila sigurnost primjene MMS i njihova učinkovitost u tri kliničke situacije: u suzbijanju reakcije presatka protiv primatelja, poticanju prihvata transplantiranih alogenih krvotvornih matičnih stanica i poticanju rasta bolesnika s osteogenesis imperfecta. Iako mehanizmi imunomodulatornog djelovanja MMS nisu potpuno razjašnjeni, potencijalna korist terapije s MMS opravdava njezinu kliničku primjenu u nekoliko bolesti. U ovom članku dan je povijesni pregled razvoja kliničke primjene MMS i trenutačna znanstvena i klinička dostignuća u tom području. Bolje poznavanje bioloških značajki i mehanizama djelovanja MMS nesumnjivo će omogućiti njihovu širu kliničku primjenu.

Summary

Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent nonhematopoietic cells that were first identified in bone marrow. Clinical interest for MSCs was initiated by the observation that MSCs are immunoprivileged cells that display immunomodulatory properties in vitro. Ex vivo expanded MSCs have therefore become a new type of cellular therapy in development with a wide range of potential clinical applications. So far many clinical studies confirmed safety of their use and showed that infused MSCs suppress graft versus host disease, support engraftment of transplanted allogeneic hematopoietic stem cells and stimulate growth in patients with osteogenesis imperfecta. Although underlying immunomodulatory mechanisms of action are not completely understood, potential benefit of MSC therapy justifies its clinical use in a broad range of disorders. In this report we give historical overview of MSC discovery and current scientific and clinical achievements in this field. Better insight into their biological properties and mechanisms of action are needed.

Volumen: 1-2, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:42–49

Preuzmi PDF