CONTRAST ENHANCED VOIDING UROSONOGRAPHY (CEVUS) IN THE DIAGNOSIS OF VESICOURETERAL REFLUX

Autori:

Goran Roić, Andrea Cvitković Roić, Iva Palčić, Tonći Grmoja, Ana Tripalo Batoš

Sažetak

Vezikoureteralni refluks (VUR) jedna je od najčešćih anomalija mokraćnog sustava u djece i može biti povezan s refluksnom nefropatijom (RN). U nekih bolesnika s RN-om razviju se kronična bolest bubrega i hipertenzija, a u malog broja pacijenata bolest progredira i do kronične renalne insuficijencije. Što ranije postavljanje dijagnoze cilj je kliničke, biokemijske i radiološke procjene djece s hidronefrozom dijagnosticiranom prenatalno ili febrilnom infekcijom mokraćnog sustava. Cilj je slikovnih dijagnostičkih postupaka postaviti dijagnozu s visokim stupnjem osjetljivosti i specifičnosti kako bi se započelo ispravno liječenje i odredila prognoza. Dijagnostika vezikoureteralnog refluksa (VUR) relativno je jednostavan i dobro utvrđen postupak. Sve je viša svijest o potencijalnim štetnim učincima izloženosti zračenju kod nekih dijagnostičkih postupaka, kao i invazivnosti dijagnostike VUR-a, što može biti neugodno iskustvo za djecu i roditelje. Mikcijska urosonografija pojačana kontrastom metoda je bez ionizirajućeg zračenja, visoko osjetljiva za dijagnostiku ­vezikoureteralnog refluksa (VUR) i uretre u dječjoj dobi. Ona se koristi ultrazvučnom tehnologijom (softver specifičan za kontrast) u kombinaciji s komercijalno dostupnom drugom generacijom ultrazvučnog kontrasta koji se instilira intravezikalno nakon kateterizacije mokraćnog mjehura.

Summary

Vesicoureteral reflux (VUR) is one of the most common urinary tract anomalies in children and can be associated with reflux nephropathy (RN). Some patients with RN develop chronic kidney disease, hypertension and a small number of patients progress to end-stage renal disease. Early detection of children with these clinical characteristics should be the goal of clinical, biochemical, and radiological evaluation of patients presenting with prenatal hydronephrosis or febrile urinary tract infection. The goals of imaging procedure in general are to confirm the diagnosis suspected with a high degree of sensitivity and specificity, to aid treatment and allow prognosis. The diagnosis of vesicoureteric reflux (VUR) is a relatively straightforward and well-established procedure. There is increasing awareness of the risks of radiation exposure and invasivness of VUR investigation which can be unpleasant experience for both child and parents. Currently, contrast enhanced voiding urosonography (ceVUS) is a radiation free, highly sensitive imaging modality for vesicoureteral reflux (VUR) and urethral imaging in children. It employs ultrasound technology (contrast-specific software) in combination with commercially available second generation ultrasound contrast administered intravesically via a bladder catheter.

Volumen: 1-2, 2016

Liječ Vjesn 2016;138:39–46

Preuzmi PDF