CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY EDUCATION AT SCHOOL OF MEDICINE IN ZAGREB AT THE TIME OF FRAN BUBANOVIĆ

Autori:

Vladimir Damjanović, Kristina Mlinac-Jerković, Svjetlana Kalanj-Bognar, Jasna Lovrić

Sažetak
Prije točno sto godina, u sklopu tek osnovanoga Medicinskog fakulteta u Zagrebu, utemeljen je Zavod za kemi-ju i biokemiju. Njegov utemeljitelj, prvi predstojnik, kao i nastavnik bio je profesor Fran Bubanović. Od te davne 1918. godine u Zavodu se kontinuirano provodi naobrazba budućih liječnika iz medicinske kemije i biokemije. Ovim radom želimo dati uvid u nastavnu aktivnost koja se obavljala u Zavodu tijekom četrdesetak godina Bubanovićeve sveučilišne karijere. Neizmjeran je doprinos profesora Bubanovića načinjen ne samo u ranom početku nastavne aktivnosti Zavoda nego i u dugogodišnjoj organizaciji i vođenju nastave i Zavoda, kao i na izdavanju fakultetske stručne i nastavne literature iz područja kemije. Smatramo da je profesor Bubanović svojim predanim radom ostavio traga na mnogim generacijama svojih studenata, a nas, njegove nasljednike na Zavodu, neizmjerno zadužio.
Summary

Exactly a hundred years ago the Department of Chemistry and Biochemistry was established within the newly founded School of Medicine in Zagreb. Its founder, first Department Head and Professor was Fran Bubanović. Education of future physicians in medical chemistry and biochemistry is continuously performed since 1918. This paper aims to provide an insight in teaching activities at the Department throughout almost forty years of Bubanović’s university career. The contribution of professor Bubanović is unmeasurable not only in the early years of the Department teaching activity, but also to the organisation and management of courses and the De-partment throughout many years, as well as to university literature in chemistry. We believe that professor Bubanović has made a profound impact on many generations of students with his dedicated work, and us, his successors, he left forever indebted.

Volumen: 5-6, 2018

Liječ Vjesn 2018;140:174–179

Preuzmi PDF