ACCIDENTAL POISONING WITH A PLANT COLCHICUM AUTUMNALE: REPORT OF TWO CASES

Autori:

Lejla Bajramović-Omeragić, Lejla Čalkić, Eldira Hadžić, Ibrahim Aličković

Sažetak

Otrovanja kolhicinom teška su i veoma opasna stanja koja nastaju kao posljedica otrovanja hranom s biljkama koje sadržavaju ovaj alkaloid ili predoziranja lijekom koji sadržava kolhicin. Lišće jestivoga medvjeđeg luka (srijemuša) zbog svoje se sličnosti često zamijeni s vrlo otrovnim listovima mrazovca (lat. Colchicum autumnale) koji uzrokuju otrovanja. Opisana su dva slučaja otrovanja hranom s mrazovcem, koji su imali slične simptome u početnoj fazi, ali različit klinički tijek i ishod. Znakovi otrovanja zahtijevaju rano prepoznavanje i intenzivnu potpornu terapiju, što povećava izglede za preživljavanje.

Summary

Colchicine poisonings are serious and highly fatal conditions that occur as a result of food poisoning from plants that contain this alkaloid or overdose with drug containing colchicine. The leaves of edible wild garlic because of their similarity are often replaced with highly poisonous leaves of autumn crocus, causing poisoning. Described are two cases of food poisoning with Colchicum autumnale, who had similar symptoms in the initial stage, but different clinical course and outcome. Signs of poisoning require early identification and intensive supportive therapy, which increases the chances of survival.

Volumen: 9-10, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:288–291

Preuzmi PDF