BILATERAL RENAL CELL CARCINOMA AND CONCOMITANT UROTHELIAL CARCINOMA OF THE RENAL PELVIS AND URETER: CASE REPORT

Autori:

Monika Ulamec, Goran Štimac, Ognjen Kraus, Božo Krušlin

Sažetak
Sažetak. Prikazujemo bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica i urotelnim karcinomom nakapnice i mokraćovoda lijevog bubrega. Bolesniku je prije devet godina odstranjen desni bubreg zbog karcinoma bubrežnih stanica. Do sada je u literaturi opisano 25 slučajeva istodobne pojave karcinoma bubrežnih stanica i urotelnog karcinoma nakapnice ili uretera istostranog bubrega. Srednja dob u vrijeme postavljanja dijagnoze je oko 65 godina, najčešći klinički simptom je hematurija, a 24% ¬pacijenata ima metastaze pri prvom pregledu. Otprilike četvrtina pacijenata su pušači. Nema dokaza da se pri zajedničkom pojavljivanju tih dvaju tumora nalazi viši stupanj malignosti, niti specifičan histološki obrazac. Prema podacima iz literature do sada nije opisana istodobna pojava karcinoma bubrežnih stanica i istostranih urotelnih karcinoma nakapnice i mokraćovoda.
Summary

Summary. We report a patient with ipsilateral synchronous renal cell carcinoma and urothelial carcinoma of the left renal pelvis and ureter. The patient underwent nephrectomy 9 years earlier due to renal cell cancer of the right kidney. Only 25 cases of ipsilateral synchronous renal cell carcinoma and urothelial carcinoma have been reported in the literature. The median age at diagnosis was 65 years, hematuria was the most common presentation and 24% of patients had metastases at first examination. Approximately one fourth of the patients had a history of cigarette smoking. There is no proof about higher histopathological grade of malignancy or specific histological pattern of these tumors when they occur synchronously. In the literature there is no report on the synchronous occurrence of renal cell carcinoma and urothelial carcinoma of both the renal pelvis and ipsilateral ureter.

Volumen: 3-4, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:70–73

Preuzmi PDF