OPERATIVE DELIVERIES IN CLINIC OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS TUZLA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, DURING 1986–200

Autori:

Igor Hudić, Ferida Radončić, Adem Balić, Zlatan Fatušić

Sažetak

Sažetak. Cilj rada bio je utvrditi učestalost operativno završenih poroda i izvršiti usporedbu učestalosti u predratnom (1986.–1991.), ratnom (1992.–1995.), poslijeratnom (1996.–2000.) i mirnodopskom (2001.–2005.) razdoblju. Metode. Ana¬lizirani su podaci iz porodnih protokola Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla u raz¬doblju od dvadeset godina (1. 1.1986.–31. 12. 2005.). Rezultati. Učestalost završetka poroda carskim rezom u stalnom je porastu od 1990. godine kada je premašila 11%, izuzimajući 1992. i 1993. godinu kada je iznosila 9,5%. Najveća učestalost carskog reza zabilježena je 2004. godine – 20,7%. Statističkom analizom nađena je značajno veća učestalost poroda završenih carskim rezom u mirnodopskom razdoblju (2001.–2005.) – 18,5% u odnosu na ostala analizirana razdoblja. Vakuum¬skom ekstrakcijom najviše je poroda završeno 1989. godine (3,7%), a najmanje 2004. godine (1,1%). U 1991. godini 50 (0,8%) poroda završeno je forcepsom, a od 2000. godine na taj način nije završen ni jedan porod. Učestalost zdjelične prezentacije u cijelome promatranom razdoblju varirala je između 2,9% i 5,1%. Zaključak. Učestalost poroda dovršenih carskim rezom u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Tuzla bilježi konstantan rast u promatranom dvadesetogodišnjem raz¬doblju.

Summary

Summary. The aim of this paper was to determine the incidence of operative deliveries and to make a comparison between the incidence rate in the pre-war (1986–1991), war (1992–1995) and post-war (1996–2005) periods. Methods. We re¬trospectively collected data from the databases of University Clinic of Gynecology and Obstetrics Tuzla for the period of twenty years (January 1st, 1986 – December 31st, 2005). Results. The frequency of Cesarian section was in constant rise since 1990 when it surpassed 11%, with the exception of two war years 1992 and 1993 when it was 9.5%. The highest frequency was registered in 2004 – 20.7%. Statistically significant difference in Cesarean section was found between period 2001–2005 (18.5%) and other analysed periods. Vacuum extraction methods were most used in 1989 – 3.7%, and least in 2004 – 1.1%. In 1991, 50 – 0.8% of deliveries were finished with forceps, and since 2000 this method has not been used in any delivery. The frequency of pelvic presentation for the analyzed period varied less and was between 2.9% and 5.1%. Conclusion. During the period of twenty years at the Clinic of Gynecology and Obstetrics in Tuzla a significant increase in the incidence of deliveries finished with Cesarean section was found.

Volumen: 9-10, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:248–250

Preuzmi PDF