CHARACTERISTICS OF ANESTHESIA IN PATIENTS WITH OSTEOGENESIS IMPERFECTA UNDERGOING ORTHOPEDIC SURGICAL PROCEDURES

Autori:

Branko Tripković, Darko Antičević, Melita Buljan, Sanja Jakovina-Blažeković, Zrinka OreškoviĆ, Ozren Kubat

Sažetak

Prikazujemo svoje iskustvo u anesteziranju bolesnika s osteogenesis imperfectom u sklopu ortopedskoga kirurškog liječenja prijeloma i deformacija kostiju. Učinjena je retrospektivna analiza dokumentacije bolesnika liječenih u našoj Klinici od 1980. do 2012. godine. Analizirani su demografski podaci, komorbiditeti, prijeoperacijske osobitosti, vrste anestezije, anestetika i lijekova te intraoperacijske i poslijeoperacijske komplikacije. U navedenom razdoblju liječeno je 26 bolesnika s navedenom dijagnozom. Zabilježene su 103 operacije, odnosno 103 anesteziološka postupka. Najviše zahvata, njih 68, učinjeno je u dobnoj skupini od 0 do 10 godina. Najviše bolesnika bolovalo je od tipa III osteogenesis imperfecte, najtežeg oblika ove bolesti spojivog sa životom. U 99 operacija zabilježen je ASA (American society of anesthesiologists) status II bolesnika. U 89 slučajeva učinjena je opća anestezija, u 14 regionalna. Zabilježeno je 14 intraoperacijskih komplikacija, najviše otežanih intubacija te 6 slučajeva poslijeoperacijske kardiovaskularne nestabilnosti. Uz kvalitetnu pripremu i predviđanje mogućih komplikacija anestezija u ovih bolesnika sigurna je procedura.

Summary

The aim is to show our experience in anesthesia of patients with osteogenesis imperfecta (OI) who have undergone orthopedic surgical procedures. This is a retrospective analysis of OI patients treated at our Department from 1980 to 2012. We analyzed demographics, comorbidities, preoperative characteristics, anesthesia types, anesthetics and intraoperative and postoperative complications. In the given period, 26 OI patients were treated, using 103 surgeries, and 103 anesthesia procedures. Most procedures, a total of 68, were used in children aged 0–10 years. According to the diagnosis, OI type III was mostly encountered. The rating of the American Society of Anesthesiologist (ASA) physical status was II in most cases, a total of 99. General anesthesia was used in 89 cases, and regional anesthesia in 14. Fourteen intraoperative complications were seen, mostly difficult intubation, and six postoperative cardiovascular instability cases. With careful preparation, and knowledge of pitfalls, anesthesia in these patients should be a safe procedure.

Volumen: 9-10, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:291–295

Preuzmi PDF