CHARACTERISTICS OF CHILDREN TUBERCULOSIS IN UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE SPLIT FROM 1990 TO 2012

Autori:

Neven Pavlov, Slavica Dragišić-Ivulić, Ana Simičić Majce, Marija Tonkić, Ivana Goić-Barišić

Sažetak

Tuberkuloza u dječjoj dobi posebna je bolest po svojim epidemiološkim i kliničkim osobitostima. Najučinkovitija mjera u suzbijanju širenja bolesti jest brzo otkrivanje te neodgodivo i učinkovito liječenje oboljelih. Kako najveći dio djece ima mikroskopski negativne iskašljaje, brzo postavljanje dijagnoze može biti problem. U ovom radu prikazali smo učestalost, liječenje, dijagnostiku i kliničke osobitosti djece liječene u KBC-u Split tijekom 22 godine.

Summary

Childhood tuberculosis is a unique disease regarding epidemiological and clinical features. The most effective measures to combat the spread of the disease are rapid detection and prompt and effective treatment. As most of the children have negative sputum microscopy, rapid diagnosis can be challenging. In this paper, the data on incidence, treatment, diagnostic and clinical characteristics of children treated for tuberculosis in the University Hospital Centre Split during 22 years are presented.

Volumen: 3-4, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:70–75

Preuzmi PDF