COMMENT ON CROATIAN NATIONAL CONSENSUS ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OBESITY

Autori:

Jozo Jelčić, Maja Baretić, Mirko Koršić

Sažetak

Sažetak. Debljina je kronična endokrino-metabolička bolest multifaktorijske etiologije i poligenetske osnove, koja složenim patofiziološkim mehanizmima uzokuje nastanak brojnih komplikacija. Masno tkivo je žlijezda koja intenzivno »komunicira« s cijelim organizmom. Ono izlučuje adipokine koji imaju autokrino, parakrino i endokrino djelovanje, a čija je sinteza, izlučivanje u krv i djelovanje na ciljnim tkivima i organima u debljini poremećeno, što za posljedicu ima razvoj komplikacija na svim organskim sustavima. Pandemijski razmjeri debljine i prekomjerne tjelesne težine su toliki, da u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju tek manji dio stanovništva ima normalnu tjelesnu težinu. U Hrvatskoj svaki peti stanovnik je debeo, a ukupno oko 2/3 muškaraca i nešto više od polovine žena imaju tjelesnu težinu veću od normalne. Rizik od smrti raste već nakon BMI >25 kg/m2, a u debelih osoba je povećan 1.5–2 puta, dok je u osoba s morbidnom debljinom (BMI >40 kg/m2) očekivano trajanje života kraće 5–15 godina. Liječenje debljine je dugotrajno i zahtijeva multidisciplinaran pristup i uključivanje specijalista različitih struka. U Opatiji je u organizaciji Hrvatskog društva za debljinu od 4. do 6. 4. 2008. održan III. hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem. Raspravljalo se o epidemiologiji i dijagnostici debljine, patofiziološkim mehanizmima, komplikacijama, smrtnosti i liječenju, a predstavljen je i Nacionalni program za zaustavljanje epidemije debljine. Na kraju Kongresa usvojen je III. nacionalni konsenzus o dijagnostici i liječenju debljine u kojem su učinjene manje izmjene u odnosu na prethodni konsenzus iz 2006. godine. Nove preporuke o liječenju debljine više su prilagođene individualnim potrebama i mogućnostima bolesnika od prethodnih, a s ciljem povećanja uspješnosti liječenja.

Summary

Summary. Obesity is a chronic endocrine-metabolic disease with a multifactorial etiology and a polygenetic basis, whose complex patophysiologic mechanism causes numerous complications. Fat tissue is a gland which »communicates« intensively with the whole organism. It secretes adipokines which have an endocrine, paracrine and autocrine function. In obesity, adipokine synthesis, secretion into the blood and effect on the target tissues and organs is impaired, leading to development of complications in all organic systems. Pandemic levels of obesity and overweight are such that both in developed and developing countries only a small part of the population has normal body weight. In Croatia every fifth adult is obese, and overall 2/3 of men and little more than 1/2 of women have body weight greater than normal. Mortality rises with BMI >25 kg/m2 and in obese persons it is 1.5–2 times greater, while in persons with morbid obesity (BMI >40 kg/m2) the life expectancy is 5–15 years shorter. Treatment of obesity is a long-term endeavor and requires the participation of physicians of various specialties. The Croatian Obesity Society held the 3d Croatian Congress on Obesity with international participation in Opatija from 4–6 April. The main topics of discussion were obesity epidemiology and diagnostics, patophysiologic mechanisms, complications, mortality and disease treatment. The National Programe for Countering the Obesity Epidemic was presented. At the end of the Congress the 3d National Consensus on Diagnostics and Treatment of Obesity was adopted. It incorporated some changes compared to the previous 2006 Consensus. The new obesity treatment guidelines take individual needs and capabilities more into account, with the aim of increasing the success of the treatment.

Volumen: 11-12, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:273–275

Preuzmi PDF