RETROSPECTION ON HYGIENE CONGRESS ORGANISATION IN OPATIJA 1950

Autori:

Vjekoslav Bakašun, Vladimir Mićović

Sažetak

U prvim godinama nakon završetka Drugoga svjetskoga rata zbog sveopćih nestašica bilo je velikih tehničkih problema u organizaciji kongresâ. Tijekom 1950. godine u Opatiji su organizirana dva kongresa zdravstvenih radnika s tematikom vezanom uz preventivnu medicinu. Organizator na terenu bio je Oblasni higijenski zavod Rijeka (OHZR). Uvidom u dopise u pismohrani OHZR-a može se pratiti tijek priprema. U želji da sudionici budu zadovoljni ravnatelj OHZR-a je, među ostalim, zatražio od lokalnog poduzeća da u svojim prodavaonicama osigura dovoljnu količinu razglednica i cigareta.

Summary

In years following to the second world war the convention organisator was faced with major technical difficulties due to universal shortage of resources. During the 50’s, two conventions of health workers with topics related to preventive medicine were held in Opatija. On both occasion Sanitary Bureau of Rijeka (Institute of Hygiene) was the main organisator. Reviewing the correspondance in Institute of Hygiene archive, one can monitor the preparations for the congress. In order to meet the participant’s expectation, director of Institute of Hygiene, requested from the local entrepreneur adequate supply of postcard and cigarettes.

Volumen: 1-2, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:41–45

Preuzmi PDF