„THE PARIS SYSTEM (TPS) FOR REPORTING URINARY CYTOLOGY” – PRESENTATION OF DIAGNOSTIC CRITERIA IN URINARY CYTOLOGY

Autori:

Nives Ljubić, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Biljana Jelić Puškarić, Valerija Miličić, Christophe Stemberger, Ankica Vasilj, Karmen Trutin Ostović

Sažetak
U ovom radu prikazujemo Parišku klasifikaciju dijagnostičkih kategorija u citologiji urina. Svjetska je radna skupina za citologiju urina osnovana 2013. godine radi uvođenja izjednačene terminologije i načina izvješta-vanja o nalazu u urološkoj citologiji. Smjernice za citologiju urina pod nazivom The Paris System (TPS) for Reporting Urine Cytology objavljene su 2015. godine, a uključuju specifične dijagnostičke kategorije te pouz-dane citomorfološke kriterije za dijagnostiku lezija prijelaznog epitela. Dijagnostičke kategorije Pariške klasi-fikacije jesu: negativno na karcinom visokog stupnja (engl. Negative for High-Grade Urothelial Carcinoma – NHGUC), atipične stanice prijelaznog epitela (engl. Atypical Urothelial Cells – AUC), suspektno na karcinom prijelaznog epitela visokog stupnja (suspektno) (engl. Suspicious for High-Grade Urothelial Carcinoma – SHGUC), karcinom prijelaznog epitela visokog stupnja (engl. High-Grade Urothelial Carcinoma – HGUC), neoplazma prijelaznog epitela niskog stupnja (engl. Low-Grade Urothelial Neoplasm – LGUN) i drugi maligni primarni i metastatski tumori te različite lezije.
Summary

In this paper the Paris System (TPS) of classification in diagnostic criteria for urinary cytology is presented. The International Working Group for urinary cytology was founded in 2013 with the aim to introduce con-sistent terminology and a standardised way of reporting findings in urine cytology. The guidelines for urinary cytology published in 2015 under the title “The Paris System (TPS) for Reporting Urinary Cytology” include specific diagnostic categories and reliable cytomorphological features in diagnosing lesions of the transitional epithelium. The diagnostic criteria of the Paris System classification are: Negative for High-Grade Urothelial Carcinoma – NHGUC, Atypical Urothelial Cells – AUC, Suspicious for High-Grade Urothelial Carcinoma – SHGUC, High-Grade Urothelial Carcinoma – HGUC, Low-Grade Urothelial Neoplasm – LGUN, other malignant primary and metastatic tumours and different lesions.

Volumen: 5-6, 2018

Liječ Vjesn 2018;140:143–146

Preuzmi PDF