PERKUTANA SKLEROTERAPIJA JEDNOSTAVNIH CISTA BUBREGA VOĐENA ULTRAZVUKOM: PRIMARNI USPJEH I SIGURNOST PROCEDURE

ULTRASOUND GUIDED PERCUTANEOUS SCLEROTHERAPY OF SIMPLE RENAL CYSTS: PRIMARY SUCCESS AND PROCEDURE SAFETY
Broj: 11-12, 2015, Rubrika: Lijekovi i metode
Liječ Vjesn 2015;137:364–366Autori: Dragica Obad Kovačević, Jelena Popić-Ramač, Vinko Vidjak

SažetakSummaryPregled članka

Svrha: Procijeniti primarni (tehnički) uspjeh i sigurnost procedure perkutane skleroterapije jednostavnih cista bubrega vođene ultrazvučno 96%-tnim etanolom. Bolesnici: 17 bolesnika sa simptomatskim jednostavnim cistama bubrega upućenih od nefrologa ili urologa. Metode: Perkutana punkcija ciste vođena UZ-om s 18 G (gauge) iglom i »pigtail« kateterom debljine 5 F (French), drenaža i inspekcija sadržaja ciste te instilacija etanola. Rezultati: Kod 2 upućena bolesnika punkcija nije učinjena zbog ciste Bosniak II i blizine hilusa bubrega. U 15 bolesnika učinjene su punkcija i drenaža sadržaja ciste. U 4 bolesnika etanol nije instiliran zbog gustog ili krvavog sadržaja ciste, blizine hilusa bubrega i jake boli pri pokušaju instilacije etanola. U 11 bolesnika uspješno je učinjena sklerozacija ciste. Prosječna veličina sklerozirane ciste bila je 8 cm (raspon 6 – 12 cm). Nije bilo znatnijih komplikacija. Zaključak: Perkutana sklerozacija jednostavnih cista bubrega vođena UZ-om lako je izvediva i za bolesnika sigurna metoda, uz prethodnu dobru selekciju cista pogodnih za sklerozaciju.

Objective: To evaluate primary (technical) success and procedure safety in ultrasound (US)-guided percu­taneous sclerotherapy of simple renal cysts, using 96% ethanol. Patients: 17 patients with symptomatic simple renal cysts referred by nephrologists or urologists. Methods: US-guided percutaneous puncture of the cyst with an 18G (gauge) needle and a »pigtail« 5F (French) catheter, drainage and inspection of the cyst content, and injection of ethanol. Results: Puncture was rejected in two referred patients because of Bosniak II cyst and renal hilum proximity. 15 patients underwent puncture and drainage of the cyst content. In 4 patients ethanol was not injected because: thick or bloody cyst, proximity of renal hilum and severe pain during injection of ethanol. 11 patients underwent sclerotherapy of the cyst. The average size of sclerosed cyst was 8 cm (range 6–12 cm). There were no significant complications. Conclusion: US-guided percutaneous sclerotherapy of simple renal cysts is easy to perform and safe procedure, with the previous good selection of cysts that are suitable for the sclerotherapy.

Preuzmi PDF


Broj posjeta: 341

2016-09-05T01:09:48+00:00