PREEMPTIVE KIDNEY TRANSPLANTATION IN CHILDREN – EXPERIENCE IN UHC ZAGREB

Autori:

Josip Pasini, Vilka Bekavac Mišak, Tomislav Kuliš, Iskra Alexandra Nola, Zvonko Puretić, Željko Kaštelan

Sažetak

Cilj. Prikazati ishod preemptivne transplantacije bubrega u djece s kroničnom bolesti bubrega i potrebom za zamjenskim organom. Metode. Prikazani su bolesnici Kliničkoga bolničkog centra Zagreb kojima je transplantiran bubreg bez prethodne dijalize u dobi do 18 godina. Retrospektivno su obrađeni podaci dostupni uvidom u medicinsku dokumentaciju. Rezultati. U razdoblju od siječnja 1997. godine do srpnja 2009. godine učinjeno je 6 preemptivnih transplantacija bubrega kod bolesnika mlađih od 18 godina. Svi su bolesnici dobili bubreg od živog, srodnog darivatelja. Neposredno prije transplantacije srednji klirens kreatinina djece kojima je preemptivno učinjena transplantacija iznosio je 9±4,15 ml/min (raspon=2,7–12,3 ml/min, medijan=8,5 ml/min). Sadašnje vrijednosti kreatinina kod bolesnika s funkcionirajućim presatkom iznose 139,4±60,9 µmol/l (raspon=72–237 µmol/l, medijan=130 µmol/l). U promatranoj skupini jednogodišnje, trogodišnje i petogodišnje preživljenje presatka iznosi 100%. Sveukupno preživljenje presatka iznosi 83,3%, a bolesnika kojima je preemptivno učinjena transplantacija 100%. Kod jednog je bolesnika nakon 10 godina zadovoljavajuće funkcije presatka došlo do porasta serumskih vrijednosti kreatinina te je daljnje liječenje bolesnika bilo potrebno provoditi s pomoću dijalize. Zaključak. S medicinskog i socioekonomskog stajališta preemptivna je transplantacija optimalna metoda u liječenju kronične bolesti bubrega u djece. Članstvo Hrvatske u Eurotransplantu trebalo bi povećati broj preemptivnih transplantacija.

Summary

Aim. To discuss preemptive kidney transplantation outcomes in children with end stage kidney disease. Methods. We present the data of patients younger than 18 years who were transplanted without previous dialysis in our Clinic. We retrospectively analyzed data available in medical health records. Results. Preemptive living donor kidney transplantation was performed in 6 patients younger than 18 years. Creatinine clearance before transplantation was 9±4.15 ml/min (range=2.7–12.3 ml/min, median=8.5 ml/min). Currently, serum creatinine in patients with functioning graft is 139.4±60.9 µmol/l (range=72–237 µmol/l, median=130 µmol/l). One, three and five year graft survival was 100%. Overall graft and patient survival in the follow-up period was 83.3% and 100%, respectively. After 10 years one patient started with dialysis due to chronic graft rejection. Conclusion. From medical and socioeconomic point of view preemptive transplantation is optimal method for treatment of children with end-stage kidney disease. Membership in Eurotransplant should increase the number of preemptive transplantations in Croatia.

Volumen: 1-2, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:9–12

Preuzmi PDF