EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS – AS POSSIBLE SUICIDAL EQUIVALENT IN PEOPLE WITH DEPRESSIVE DISORDER

Autori:

Elvira Koić, Slađana Štrkalj-Ivezić, Miroslav Venus, Nada John

Sažetak

U ovom radu je prikazan slučaj pacijentice oboljele od atipične depresije, s prekomjernom dnevnom pospanošću, koja je predstavljala suicidalni ekvivalent. Pacijenti koji pate od depresivnosti i poremećaja spavanja mogu imati i povećan rizik za suicidalnost, pa na njih treba obratiti povećanu pozornost. Područje suicida kao sredstva za rješavanje nesvjesnih mentalnih konflikata i bijega od prepreka iz stvarnosti, uključuje i spavanje i dnevnu pospanost koji mogu predstavljati oblik »privremenog samoubojstva«. Autori preporučuju hipersomniju i druge poremećaje spavanja tretirati kao potencijalni rizični faktor za suicidalno ponašanje.

Summary

This paper presents the case of a patient suffering from atypical depression, with excessive daytime sleepiness, which was a suicidal equivalent. Patients who suffer from depression and sleep disorders can have an increased risk of suicidality, and to them should pay increased attention. Field of suicide as a means of resolving conflicts and unconscious mental escape from the reality of the obstacles, including sleep and daytime sleepiness, which may represent a form of »temporary suicide«. The authors recommend that hypersomnia, daytime sleepiness in depressed patients and other sleep disorders should be treated as a potential risk factor for suicidal behavior.

Volumen: 7-8, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:263–268

Preuzmi PDF