PREDICTORS OF POOR BOWEL PREPARATION FOR COLONOSCOPY: A SINGLE-CENTRE PROSPECTIVE STUDY

Autori:

Jadranka Brljak, Hrvoje Iveković, Branko Bilić, Ivana Kovačić, Pave Markoš, Tomislav Brkić, Rajko Ostojić, Nadan Rustemović

Sažetak

Adekvatna priprema za kolonoskopiju ključna je za uspjeh procedure. Cilj istraživanja bio je saznati koji čimbenici utječu na adekvatnu pripremu crijeva u našoj populaciji ispitanika upućenih na kolonoskopiju. Očišćenost crijeva bila je vrednovana ljestvicom »Boston Bowel Preparation Scale« (BBPS), pri čemu su vrijednosti ³7 uzete kao kriterij uspješne pripreme. U ispitivanje je bilo uključeno 286-ero ispitanika (61,5% muških, medijan dobi 61 godinu, interkvartilni raspon 50 – 71 godine). BBPS ³7 registriran je u 145 ispitanika (50,7%). Multivarijatnim predviđanjem utvrđeno je da je prisutnost komorbiditeta (ASA-status ³3, OR = 0,29; 95%-tni CI: 0,12 – 0,72; p = 0,008) čimbenik rizika od neprikladne pripreme. Režimi s polietilen-glikolom (PEG) bili su bolji od drugih protokola pripreme (OR = 2,54; 95%-tni CI: 1,27 – 5,10; p = 0,008), pri čemu vrijeme proteklo od posljednje doze laksativa do početka pretrage također pridonosi boljoj pripremi crijeva (OR = 5,50; 95%-tni CI: 2,07 – 14,67; p = 0,001). Prisutnost komorbiditeta i neuporaba PEG-a u pripremi povezani su s lošom očišćenosti crijeva u ispitanika upućenih na kolonoskopiju.

Summary

Adequate bowel preparation is the key of a successful colonoscopy. The aim of the study was to analyze sociodemographic and clinical characteristics in our population of patients referred for colonoscopy. Bowel cleanness was evaluated using the Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) where values ³7 were considered a criterion of successful bowel preparation. The study involved 286 subjects (61.5% male, median 61 years, interquartile range 50 – 71). BBPS score ³7 was found in 145 subjects (50.7%). Multivariate analysis indicated that subjects with severe comorbidity (ASA status ³3, OR = 0,29; 95% CI: 0,12 – 0,72; p = 0,008) represented a risk factor for poor bowel preparation. Regimens with polyethylene-glycol (PEG) were superior compared with other protocols (OR = 2.54; 95% CI: 1.27 – 5.10; p = 0.008). Timing of the colonoscopy also contributed to better bowel preparation (OR = 5.50; 95% CI: 2.07 – 14.67; p = 0.001). This study confirms that presence of comorbidity and non-use of PEG regimens are predictors of poor bowel preparation in our population of patients referred for colonoscopy.

Volumen: 5-6, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:156–162

Preuzmi PDF