HAND FRACTURES IN CHILDREN – CAUSES AND MECHANISMS OF INJURY

Autori:

Anko Antabak, Branimir Barišić, Matej Andabak, Dino Papeš, Ivan Romić, Nino Fuchs, Tomislav Luetić

Sažetak

Šaka je izrazito izložena raznim opterećenjima i ozljedama u svakodnevnim poslovima i aktivnostima pa su stoga i prijelomi kostiju u području šake prilično česte ozljede. Pretežiti mehanizam nastanka ove ozljede jest izravni udarac u šaku. Visoka pojavnost prijeloma opravdava propitivanje o mogućoj prevenciji nastanka. Preventivna postupanja moguća su jedino uz poznavanje uzroka i okolnosti nastanka prijeloma. Cilj je ovog rada analizirati okolnosti nastanka i kritična mjesta nastanka prijeloma kostiju šake prema dobnim skupinama. U radu je analizirano 274-ero djece liječene u KBC-u Zagreb s prijelomima šake od 2006. do 2014. godine. U studiji je analizirano 76 djevojčica (28%) i 198 dječaka (72%). Prosječna dob djece iznosila je 11,9 godina. Najviše ozlijeđenih bilo je u dobi od 10 do 13 godina. Na prijelome falangi prstiju otpadalo je 80%, metakarpalnih kostiju 17% te svega 3% na prijelome karpalnih kostiju. Najčešće su se ozljede događale na rekreacijskome mjestu (41%), zatim kod kuće (37%), u školi ili vrtiću (18%) te na ulici ili cesti (4%). Način nastanka ozljede uglavnom je izravni udarac u šaku (76%). U 24% djece uzrok ozljede je bio pad. Sportske su aktivnosti najvažniji uzrok nastanka ozljede kostiju šake u dječjoj populaciji. Izravni udarci u šaku u toku sporta glavni su mehanizam nastanka ozljede. I dječaci i djevojčice najviše stradavaju u dobi od 10 do 13 godina pa je to dobna skupina u kojoj je potrebno najviše djelovati. Preventivno djelovanje potrebno je usmjeriti na ozljede nastale u parkovima, školi i sportskim aktivnostima.

Summary

Hand is extremely exposed to various loads and traumas of everyday tasks and activities, resulting in fist fractures being fairly common injuries. The most common mechanism of injury is a  direct blow. This retrospective study analyzed the data on 274 children admitted for hand fractures at Clinical Hospital Center Zagreb in the period from 2006 to 2014. The study included 76 girls (28%) and 198 boys (72%). The average patient age was 11.9 years and most were between 10 and 13 years of age. Phalangeal fractures accounted for 80%, metacarpal fractures for 17%, and carpal fractures for 3% of all injuries. Most commonly injuries occurred during recreation (41%), at home (37%), at school (18%) and in the street (4%). Direct blow was the major cause of injury (76%), and 24% were caused by fall. Injuries during sport ­activities are the most common cause of the hand fractures in pediatric population and direct blow is the main mechanism of injury. The peak incidence is at  the  age  of  10–13 years in boys and girls, so prevention should be aimed at this age group. Preventive actions should be focused on injuries that tend to occur in parks, schools and during sport activities.

Volumen: 9-10, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:306–310

Preuzmi PDF