NARROW BAND IMAGING: NEW PARADIGM IN GASTROINTESTINAL VIDEO-ENDOSCOPY

Autori:

Hrvoje Iveković, Tomislav Brkić, Roland Pulanić

Sažetak

Sažetak. Primjena suvremene tehnologije u gastrointestinalnoj endoskopiji ima za cilj poboljšanje točnosti dijagnostike patoloških stanja sluznice probavnog sustava povećanjem i digitalnom obradom slike. Prikaz uskim spektrom (engl. narrow band imaging, NBI) sastoji se od endoskopskog prikaza sluznice snopovima plavog i zelenog svjetla, što rezulitra prikazom različitih dubina sluznice. Time se postiže jači kontrast sluzničkog reljefa i pridruženog krvožilja. U kombinaciji s optičkim povećanjem NBI omogućava prepoznavanje površinskih patoloških promjena, primjerice: displazije kod Ba¬rrettova jed¬njaka, promjene u krvožilju sluznice kod upalnih bolesti crijeva te ranih površinskih i udubljenih novotvorina jednjaka, želuca i debelog crijeva. Prije nego što NBI postane standardna metoda, nužna su daljnja ispitivanja ponajprije u standardizaciji i validaciji endoskopskih nalaza te u povezivanju značenja tako dobivenih slika s odgovarajućim histo¬patološkim nalazima.

Summary

Summary. Novel technologies in gastrointestinal endoscopy, such as magnification and high resolution endoscopy, have a clear aim in improving diagnostic accuracy of mucosal abnormalities. Narrow band imaging encompasses both of these by endoscopic display of gastric mucosa with bands of blue and green light. This enhances mucosal architecture and adjacent vasculature. Combined with optical magnification NBI enables recognition of subtle mucosal abnormalities, such as dysplasia in Barrett’s oesophagus, early morphological changes of vasculature in inflammatory and malignant diseases of eso¬pha¬gus, stomach and colon. Before NBI becomes a routine diagnostic procedure, further investigations are needed especially in regard to standardisation and validation of findings, as well as their correlation with histopathological findings.

Volumen: 9-10, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:260–264

Preuzmi PDF