PROJECT HRANAFINA – CROATIAN ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL TERMINOLOGY

Autori:

Marin Vodanović

Sažetak

HRANAFINA – Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje projekt je Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt se provodi u suradnji s hrvatskim sveučilištima koja imaju medicinske fakultete. Ima dva cilja: prvo, izgraditi hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje te drugo: popularizirati uporabu hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja među zdravstvenim radnicima, studentima medicine, znanstvenicima i prevoditeljima. Međunarodno prepoznati stručnjaci s hrvatskih fakulteta biomedicinske skupine i jezikoslovci uključeni su u projekt. Sve projektne aktivnosti dogovaraju se u suradnji s nacionalnim koordinatorom za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja. Projekt oplemenjuje hrvatsko strukovno nazivlje i hrvatski jezik općenito, povećava kompetitivnost hrvatskih znanstvenika na međunarodnoj razini te olakšava uključivanje hrvatskih znanstvenika, zdravstvenih radnika i studenata zdravstvenih usmjerenja u europske projekte. Sve dodatne informacije dostupne su na: http://hranafina.sfzg.hr/.

Summary

HRANAFINA – Croatian Anatomical and Physiological Terminology is a project of the University of Zagreb School of Dental Medicine funded by the Croatian Science Foundation. It is performed in cooperation with other Croatian universities with medical schools. This project has a two-pronged aim: firstly, building of Croatian anatomical and physiological terminology and secondly, Croatian anatomical and physiological terminology usage popularization between health professionals, medical students, scientists and translators. Internationally recognized experts from Croatian universities with medical faculties and linguistics experts are involved in the project. All project activities are coordinated in agreement with the National Coordinator for Development of Croatian Professional Terminology. The project enhances Croatian professional terminology and Croatian language in general, increases competitiveness of Croatian scientists on international level and facilitates the involvement of Croatian scientists, health care providers and medical students in European projects. All further information are available at: http://hranafina.sfzg.hr/.

Volumen: 9-10, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:297–298

Preuzmi PDF