FIRST FEMALE PHYSICIANS IN BJELOVAR: OBSTETRICIAN AND SURGEONS

Autori:

Dubravko Habek

Sažetak

Prve tri liječnice u Bjelovaru bile su porodničarka i dvije kirurginje. Francisca Szümerthinn (Ringelhorn) prva je liječnica u Bjelovaru koja se spominje od 1803. do 1814. godine kao magistrica porodništva i doktorica medicine Đurđevačke pukovnije (Artis Obstetritiae Magistra et Reg. Szentvariensis Medicinae Doctoria). Više od stoljeća kasnije na službu u bjelovarsku bolnicu dolazi dr. Regina Atijas kao sekundarni liječnik ponajprije na Kirurško-ginekološki odjel gdje radi od 1930. do 1935. Treća liječnica u Bjelovaru je kirurginja dr. Ljubica Bosner na Kirurško-ginekološkom odjelu od 1935. do 1942. godine.

Summary

Summary. An obstetrician and two surgeons were the first three female physicians in Bjelovar. Francisca Szümerthinn (Ringelhorn), was the first obstetrician and physician in Bjelovar, according to records on the 1803–1814 period. She was a MS in Obstetrics and Đurđevac Regiment doctor (Artis Obstetritiae Magistra et Reg. Szentvariensis Medicinae Doctoria). After more than a century, Regina Atijas, MD, was employed at Bjelovar Hospital, at first at the Department of Surgery and Gynecology, where she worked from 1930 until 1935. The third woman physician was Ljubica Bosner, MD, a surgeon, working at the Department of Surgery and Gynecology during the 1935–1942 period.

Volumen: 5-6, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:155–160

Preuzmi PDF