FIRST REPORT OF CARBAPENEMASES IN OSIJEK-BARANJA COUNTY IN IMPORTED ENTEROBACTER CLOACAE ISOLATE IN VITRO SUSCEPTIBLE TO CARBAPENEMS

Autori:

Branka Bedenić, Vlasta Zujić Atalić, Maja Bogdan, Nataša Beader, Karmen Godič Torkar, Senka Ižaković

Sažetak

Karbapenemi su često posljednja terapijska opcija za liječenje infekcija uzrokovanih multirezistentnim gram-negativnim bakterijama. Pojava karbapenemaza u izolatima enterobakterija ograničava terapijske mogućnosti. Izolati enterobakterija rezistentni na karbapenem pojavili su se od 2008. diljem Hrvatske. U Osječko-baranjskoj županiji do 2013. godine nije zapažena pojava izolata rezistentnih na karbapenem iz porodice Enterobacteriaceae. Prvi takav izolat (Enterobacter cloacae) identificiran je u kolovozu 2013. godine u bolesnice koja je prethodno boravila u KBC-u Zagreb radi liječenja akutne limfocitne leukemije. Molekularnim metodama dokazana je produkcija VIM-1 metalo-b-laktamaze (MBL). Unatoč produkciji metalo-b-laktamaze izolat nije pokazivao rezistenciju na imipenem i meropenem u disk-difuzijskom i dilucijskom testu. Iz ovog prikaza proizlazi da rutinsko testiranje osjetljivosti koje se provodi u većini mikrobioloških laboratorija ne mora uvijek detektirati karbapenemazu u enterobakterija. Budući da su metalo-b-laktamaze kodirane prenosivim genskim elementima, postoji opasnost od horizontalnog širenja na druge bakterijske izolate enterobakterija i mogućnost pojave bolničkih epidemija.

Summary

Carbapenems are often the only therapeutic option to treat infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria. Emergence of carbapenemases in the isolates of Enterobacteriaceae limits therapeutic options. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae have emerged since 2008 throughout Croatia. In Osijek-Baranja County carbapenem-resistant strains of Enterobacteriaceae were not reported until 2013. The first carbapenem-resistant strain (Enterobacter cloacae) was identified in August 2013 in a patient previously hospitalized at University Hospital Center Zagreb for the treatment of acute lymphoblastic leukemia. Molecular analysis revealed the production of VIM-1 metallo-b-lactamase (MBL). In spite of the metallo-b-lactamase production the strain was not resistant to imipenem and meropenem in disk-diffusion and microdilution test. This report shows that routine susceptibility testing carried out in most laboratories does not necessarily detect carbapenemase production in Enterobacteriaceae. Since these enzymes are encoded on mobile genetic elements there is a risk of horizontal spread to other enterobacterial isolates and the development of hospital outbreaks.

Volumen: 1-2, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:17–21

Preuzmi PDF