INITIAL RESULTS OF DIAGNOSTIC APPLICATION OF ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND IN CLINICAL HOSPITAL DUBRAVA

Autori:

Nevenka Piskač Živković, Karmen Trutin Ostović, Danica Bošnjak, Neven Tudorić

Sažetak

Endobronhalni ultrazvuk (engl. Endobronchial ultrasound – EBUS) omogućuje vizualizaciju medijastinalnih i hilusnih limfnih čvorova, a prema potrebi i njihovu punkciju (engl. Transbronchial Needle Aspiration – TBNA). Metodom doplera moguće je istodobno pregledati i krvne žile. Najčešće indikacije za ovu pretragu jesu povećanje medijastinalnih i/ili hilusnih limfnih čvorova nejasna uzroka te procjena proširenosti plućnoga nemikrocelularnog karcinoma (engl. Non-Small Cell Lung Cancer – NSCLC). U radu su prikazani prvi rezultati primjene ove dijagnostičke metode u Zavodu za pulmologiju Interne klinike Kliničke bolnice Dubrava. S obzirom na visoku osjetljivost i specifičnost te dobru podnošljivost, EBUS-TBNA pokazala se temeljnom pretragom u dijagnostici medijastinalne limfadenopatije.

Summary

Endobronchial ultrasound (EBUS) enables visualization of mediastinal and hilar lymph nodes as well as, in case of clinical indication, its transbronchial needle aspiration (TBNA). Simultaneous application of color doppler gives the ­additional prospects to investigate the blood vessels. The primary indication for EBUS is radiographic finding of mediastinal and/or hilar lymph nodes enlargement as well as the staging of non-small cell lung cancer (NSCLC). In this article we present the initial results of application of this valuable diagnostic procedure performed at the Department for pulmonary diseases in Clinical hospital Dubrava in Zagreb. According to its high sensitivity and specificity, and being safe and well tolerated, EBUS-TBNA was positioned as basic diagnostic procedure in patients with mediastinal lymphadenopathy.

Volumen: 1-2, 2016

Liječ Vjesn 2016;138:34–38

Preuzmi PDF